Home > Tin hoạt động

LĐLĐ tỉnh: Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa XII

Chiều 25/12/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, báo cáo viên Công đoàn quý IV/2018, Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hà Minh Lợi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là Báo Cáo viên Công đoàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt về các quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngàỵ 25-10-2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Bên cạnh đó, các nội dung chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 đã được triển khai đến đội ngũ báo cáo viên LĐLĐ để xây dựng kế hoạch hành động, triển khai tại công đoàn cơ sở.


Đ/c Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các nhóm tác giả đạt giải A trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trong công nhân, viên chức, lao động

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trong công nhân, viên chức, lao động và Cuộc thi Tìm hiểu Luật giao thông trực tuyến năm 2018.

Kim Ngân
Các bài mới:
Các bài khác: