Home > Tin hoạt động

Tham gia ý kiến bản thảo cuốn “Lịch sử Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1946-2016”

Sáng 24/11, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo tham gia đóng góp ý kiến bản thảo cuốn “Lịch sử Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoan 1946-2016”. Dự hội thảo có đồng chí Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Với mục đích ôn lại truyền thống tự hào của phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ cách mạng; giới thiệu về tổ chức, vai trò của công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, mở rộng dân chủ, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng củng cố chính quyền các cấp trong tỉnh ngày càng trọng sạch, vững mạnh; đồng thời góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ tháng 6 năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã quyết định biên soạn cuốn sách “Lịch sử  phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1946-2016”. Nội dung cuốn sách tập trung phản ánh các sự kiện nổi bật của tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên gắn với các giai đoạn lịch sử của tỉnh, của đất nước. Cuốn lịch sử bao gồm 5 chương khái quát về quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1946-1954); trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975-1990); và trong thời kỳ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1991-2015).

Theo nhật xét của Ban chủ nhiệm đề tài, bản thảo có ưu điểm nổi trội, có nhiều sử liệu chung của cả nước, của địa phương có liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thái Nguyên. Tại hội thảo Ban biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện về mặt nội dung của các đại biểu, đặc biệt là các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ. Trên cơ sở những đóng góp, ban biên soạn đã giải trình và tiếp thu ý kiến tham gia vào nội dung của bản thảo. Dự kiến cuốn “Lịch Sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1946-2016” sẽ hoàn thành và ra mắt đọc giả trước dịp Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI.

Tuấn Hiệp
Các bài mới:
Các bài khác: