Home > Tin hoạt động

Thành phố Thái Nguyên tiếp nhận gần 500 đơn vị máu an toàn

Sáng ngày 21/4, LĐLĐ thành phố Thái Nguyên, cơ quan thành viên trong Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên cùng phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018.

Tham gia chương trình có trên 700 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn đến đăng ký hiến máu; gần 500 đơn vị máu an toàn được tiếp nhận cứu giúp người bệnh. Trước đó, khi có kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2018, LĐLĐ Thành phố đã triển khai tới các CĐCS trực thuộc, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng. Năm 2018, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu vận động tuyên truyền hiến 1000 đơn vị máu, để đảm bảo chỉ tiêu về số đơn vị máu, trong thời gian tới LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục triển khai đến các đơn vị trực thuộc hưởng ứng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 do Ban vận động hiến máu tình nguyện Thành phố tổ chức.

Vũ Duy Cương
Các bài mới:
Các bài khác: