Home > Tin hoạt động

Trung tâm Trợ giúp người lao động giải ngân hơn 2 tỷ đồng vốn vay cho người lao động

Trong 2 ngày 24,25/9/2018, Trung tâm Trợ giúp người lao động đã giải ngân cho gần 100 CNLĐ với số tiền giải ngân hơn 2.000.000.000 đồng là đoàn viên thuộc Liên đoàn Lao động TP Sông Công và Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ… Đối tượng vay vốn trong đợt vay này chủ yếu là người lao động đến từ các doanh nghiệp, giáo viên các trường mầm non, tiểu học. 


Hiện nay, các đối tượng được vay vốn ngày càng được trú trọng là người lao động trực tiếp tham gia sản xuất có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về vốn làm việc trong các loại hình doanh nghiệp và sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc làm đó, phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài của Trung tâm là hướng đến người lao động, tạo điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất kinh doanh đồng thời góp phần tăng thêm niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn nói chung và công đoàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Hồng Vân

Các bài mới:
Các bài khác: