Home > Các chuyên đề  >  Tuyên giáo

Kết quả 5 năm thực hiện chương trình “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” trong CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên

Phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” được LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2001 và đạt được những kết quả tích cực, động viên thu hút được CNVCLĐ tham gia, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, cac ngành, tạo ra nhiều nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, phát huy mọi nguồn lực tham gia vào việc xây dựng, tổ chức đời sống văn hoá ở cơ sở từ đó góp phần đưa Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) của Đảng về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” vào cuộc sống

Hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ, xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa, tiến bộ, xây dựng con người Việt Nam XHCN, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.
      Căn cứ kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Văn hoá thông tin và Uỷ ban TDTT Việt Nam về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn (2001- 2005) và nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn (2006-2010). Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn (2006- 2010) trên cơ sở cụ thể hoá 3 mục tiêu, 6 nội dung và 5 tiêu chuẩn đơn vị có đời sống văn hóa tốt do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đến nay phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ” đã trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ, được coi là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, hàng năm được tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện tại Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động; Phong trào luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CNVCLĐ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Các cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng xanh, sạch, đẹp, môi trường làm việc văn minh. Chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không ngừng được nâng lên; Qua 10 năm phát động (2001- 2010) đã có 13 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam, 34 đơn vị được LĐLĐ tỉnh công nhận đơn vị có đời sống văn hóa tốt, 23 cá nhân được Bộ văn hóa thông tin tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thông tin. Hàng năm có trên 80% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia phong trào "Xây dựng cơ quan văn hóa" và trên 74% số đơn vị được Ban Chỉ đạo các địa phương công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trong đó có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận 3 năm, 5 năm liên tục.
     LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã đã làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" tại địa phương; đồng thời chủ động phối hợp với các Công đoàn ngành, Công đoàn các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan văn hóa trong các cấp Công đoàn và trong CNVCLĐ" trên địa bàn một cách nề nếp, góp phần thiết thực vào việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".         
      Một trong những nội dung quan trọng mà phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở" đạt được, đó là hầu hết các đơn vị đều quan tâm tới việc tổ chức Hội nghị CBCC trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp. Thông qua đó nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng và bổ sung quy chế nội bộ của cơ quan; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn đồng cấp trong các vấn đề về đời sống, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tiền thưởng, học tập, tham quan nghỉ mát.... Tính riêng năm 2010 có 1098 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC (98%), 119 đơn vị doanh nghiệp, HTX có tổ chức CĐ và các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tổ chức được Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động (63%).
     Hàng năm các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ, ngày môi trường thế giới, thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, nhiều doanh nghiệp đang tập trung xây dựng doanh nghiệp trở thành "Doanh nghiệp công viên", đầu tư cho công tác phòng chống cháy nổ, lọc bụi, chống ồn, chống rung, áp dụng các đề tài tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ… nhằm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động. Nhiều đơn vị đã gắn phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan văn hóa" với việc thực hiện cuộc vận động Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu", xây dựng nếp sống văn hóa trong CNVCLĐ. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm ATGT, vi phạm pháp luật và TNXH. Tỷ lệ gia đình CNVCLĐ được công nhận đạt "Gia đình văn hóa" đạt trên 90%.
     Xác định rõ phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ” từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động là góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các đơn vị cũng đã trú trọng phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, trong 5 năm qua nhiều đơn vị đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các nhà đa năng, sân bãi luyện tập thể thao, các trang thiết bị phục vụ Hội nghị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, nơi vui chơi giải trí cho CNVCLĐ sau những giờ làm việc căng thẳng, tiêu biểu như: Công ty CP Giao thông Thái Nguyên, Công ty TNHH một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên, Xí nghiệp than Khánh Hòa, Trường Cao đẳng - Kinh tế Tài chính… Qua thống kê tại 629 Công đoàn cơ sở đã có: 111 nhà văn hóa, 6 bể bơi, 294 thư viện, 87 phòng truyền thống, 18 sân tập tennis, 172 sân tập bóng chuyền, 124 sân tập bóng đá, 39 trạm thông tin nội bộ, 338 bảng tin công cộng, 45 sân cầu lông và có trên 100 đơn vị đặt Báo Lao động.
      Các hoạt động văn nghệ thể thao thường xuyên được duy trì tổ chức từ tỉnh đến cơ sở thành nề nếp, được tổ chức theo định kỳ hàng năm như: Giải cầu lông bóng bàn CNVCLĐ tỉnh, Giải Cầu lông ngành Xây dựng, Liên hoan các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên, Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Đại Từ…Chi phí hàng năm của các đơn vị cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, thông tin tuyên truyền chiếm một tỷ trọng đáng kể trong ngân sách các địa phương, đơn vị; Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ: Từ 2,2 triệu đến 976 triệu đồng/ đơn vị; Chi hoạt động Thể dục- thể thao: Từ 2 triệu đến 256 triệu đồng/ đơn vị; Chi hoạt động truyền thông: Từ 1 triệu đến 728 triệu đồng/ đơn vị.
     Phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn học vấn, tay nghề đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước trong CNVCLĐ được triển khai sâu rộng, được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của tổ chức Công đoàn tại cơ sở và sự nỗ lực của đông đảo CNVCLĐ, chất lượng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh ta ngày càng tăng. Hiện có trên 70% CNVCLĐ đã qua đào tạo, đào tạo lại. Qua thống kê năm 2008: Trên tổng số 40.910 người có 6.699 người đang tham gia đào tạo ngắn hạn, 3.999 người tham gia đào tạo dài hạn, 228 người tham gia học bổ túc văn hóa.
     Trong dịp tổng kết 5 năm phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn (2006- 2010), với những kết quả xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan văn hóa tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 5 năm (2006- 2010), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể, đề nghị Ban Chỉ đạo"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Trung ương tặng Bằng khen cho 03 tập thể và xét tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho 27 tập thể tiêu biểu.
     Từ những kết quả trên cho thấy các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào đồng thời phong trào đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền và phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn ở cơ sở trong việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có lập trường chính trị vững vàng, kiên định, có tư tưởng lối sống lành mạnh, hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Tuy nhiên hiện nay phong trào vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Sự phối hợp giữa LĐLĐ địa phương với các Công đoàn ngành địa phương, Trung ương chưa được thường xuyên, một số tiêu chí của phong trào chưa thật sự phù hợp với thực tiễn và loại hình cơ sở. Ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do gặp khó khăn về tài chính và nhận thức chưa thật đầy đủ về ý nghĩa tác dụng của phong trào nên chưa thật sự quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí để tổ chức, duy trì phát triển phong trào. Mặt khác bản thân một số CNVCLĐ do áp lực của công việc nên chưa thực sự hăng hái, tích cực tham gia phong trào. Bên cạnh đó một số Công đoàn cơ sở chưa thật sự chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, đề xuất với Chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để xây dựng phong trào. Công tác hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phong trào của Công đoàn cấp trên đến cơ sở chưa được thường xuyên, liên tục; Công tác tổng hợp báo cáo, sơ kết hàng năm chưa kịp thời.
Trong những năm tới, để phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ” được duy trì và phát triển bền vững cần có sự chỉ đạo thống nhất từ LĐLĐ tỉnh đến LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn, bên cạnh những cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn, sự hưởng ứng tích cực của CNVCLĐ, cần có sự chỉ đạo sát sao của các cấp Uỷ Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính quyền, của người sử dụng lao động và toàn xã hội. Phong trào phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Chính quyền, tổ chức Công đoàn phát động, đặc biệt là việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương phát động. Tổ chức sơ, tổng kết, phát hiện những mô hình tốt để nhân rộng biểu dương kịp thời.

Minh Hương


Các bài mới:
Các bài khác: