Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
240/LĐLĐ Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục & đào tạo Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 10/05/2018 Download
239/LĐLĐ Hướng dẫn tổng kết xây dựng Công đoàn vững mạnh Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 10/05/2018 Download
217/LĐLĐ Tăng cường tuyên truyền qua mạng Xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Công văn Hoàng Thu Hằng 19/09/2018 Download
175/LĐLĐ Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook Công văn Hoàng Thu Hằng 20/08/2018 Download
153/LĐLĐ Báo cáo số liệu tổ chức cán bộ nữ công Công văn Hoàng Thu Hằng 31/07/2018 Download
150/LĐLĐ Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam Công văn Hoàng Thu Hằng 30/07/2018 Download
01/CTr- LĐLĐ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khóa XVI nhiệm kỳ 2018 - 2023 Chương trình Vũ Duy Hoàng 18/07/2018 Download
130/LĐLĐ Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 Công văn Hoàng Thu Hằng 13/07/2018 Download
122/LĐLĐ Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV Công văn Hoàng Thu Hằng 13/07/2018 Download
13/KH-LĐLĐ Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 13/07/2018 Download
91/LĐLĐ Tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm” Công văn Hoàng Thu Hằng 13/06/2018 Download
06/KH-LĐLĐ Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Kế Hoạch Hoàng Thu Hằng 06/08/2018 Download
05/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 06/08/2018 Download
72/LĐLĐ Hướng dẫn hoạt động Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2018 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 06/05/2018 Download
71/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới Hướng dẫn Đặng Thái Bình 06/04/2018 Download
68/LĐLĐ Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 68/LĐLĐ Hoàng Thu Hằng 29/05/2018 Download
66/LĐLĐ tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 7, khóa XII Công văn Hoàng Thu Hằng 29/05/2018 Download
38/LĐLĐ kiện toàn Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên Công văn Hoàng Thu Hằng 15/05/2018 Download
39/LĐLĐ báo cáo số liệu đoàn viên và cán bộ công đoàn cơ sở Công văn Hoàng Thu Hằng 15/05/2018 Download
19/LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Công văn Hoàng Thu Hằng 05/04/2018 Download
« Trước 1 2 3 4 Sau »