Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
72/LĐLĐ Hướng dẫn hoạt động Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2018 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 06/05/2018 Download
71/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới Hướng dẫn Đặng Thái Bình 06/04/2018 Download
68/LĐLĐ Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 68/LĐLĐ Hoàng Thu Hằng 29/05/2018 Download
66/LĐLĐ tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 7, khóa XII Công văn Hoàng Thu Hằng 29/05/2018 Download
38/LĐLĐ kiện toàn Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên Công văn Hoàng Thu Hằng 15/05/2018 Download
39/LĐLĐ báo cáo số liệu đoàn viên và cán bộ công đoàn cơ sở Công văn Hoàng Thu Hằng 15/05/2018 Download
19/LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Công văn Hoàng Thu Hằng 05/04/2018 Download
28/LĐLĐ Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 05/09/2018 Download
01/HD - LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 24/04/2018 Download
03/LĐLĐ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 24/04/2018 Download
80/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông” trực tuyến năm 2018 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 16/04/2018 Download
79/KH-LĐLĐ Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 26/03/2018 Download
915/LĐLĐ Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 26/03/2018 Download
28/HD-LĐLĐ Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 22/03/2018 Download
78/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với công nhân, viên chức, người lao động năm 2018 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 19/03/2018 Download
77/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân viên chức lao động năm 2018 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 19/03/2018 Download
76/KH - LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 Kế Hoạch Vũ Duy Hoàng 14/03/2018 Download
886/LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp bảo đảm ATVSLĐ” Hướng dẫn Đặng Thái Bình 14/03/2018 Download
72/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (Nhiệm kỳ 2018-2023) Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 03/06/2018 Download
71/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trong CNVCLĐ lần thứ IX, năm 2018 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 26/02/2018 Download
« Trước 1 2 3 4 Sau »