Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
837/LĐLĐ Tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, khoá XI Công văn Hoàng Thu Hằng 24/01/2018 Download
25/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 22/01/2018 Download
13/CTr- LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Chương trình Vũ Duy Hoàng 01/08/2018 Download
66/KH-LĐLĐ Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 12/11/2017 Download
750/LĐLĐ Báo cáo số liệu đoàn viên và CĐCS Công văn Ngô Việt Hà 13/11/2017 Download
734/LĐLĐ Hướng dẫn nâng lương năm 2017 Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 26/10/2017 Download
136/BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 19/10/2017 Download
60/KH- LĐLĐ Giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2017 Kế hoạch Ngô Việt Hà 17/10/2017 Download
708/LĐLĐ Công văn vận động CNVCLĐ hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo Công văn Ngô Việt Hà 10/10/2017 Download
127/BC-LĐLĐ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng Quý IV năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 18/09/2017 Download
57/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 13/09/2017 Download
668/LĐLĐ Triển khai cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 09/07/2017 Download
633/LĐLĐ Công tác thu, chi và phân phối tài chính CĐ công văn Vũ Duy Hoàng 08/08/2017 Download
52/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) Kế hoạch Ngô Việt Hà 08/02/2017 Download
623/LĐLĐ Triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Công văn Hoàng Thu Hằng 08/02/2017 Download
584/LĐLĐ Vận động CNVCLĐ xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 Công văn Ngô Việt Hà 07/04/2017 Download
50/KH-LĐLĐ Kế hoạch xây dựng Bản tin "Lao động & Công đoàn" số 66 Kế hoạch Ngô Việt Hà 07/04/2017 Download
561/LĐLĐ Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt nam – Lào” Công văn Ngô Việt Hà 13/06/2017 Download
562/LĐLĐ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Công văn Vũ Duy Hoàng 14/06/2017 Download
295/LĐLĐ phê duyệt Đề án sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện và Đề án sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương Quyết định Vũ Duy Hoàng 29/05/2017 Download
« Trước 1 2 3 4 Sau »