Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
28/LĐLĐ Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 05/09/2018 Download
01/HD - LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 24/04/2018 Download
03/LĐLĐ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 24/04/2018 Download
80/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông” trực tuyến năm 2018 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 16/04/2018 Download
79/KH-LĐLĐ Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 26/03/2018 Download
915/LĐLĐ Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 26/03/2018 Download
28/HD-LĐLĐ Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 22/03/2018 Download
78/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với công nhân, viên chức, người lao động năm 2018 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 19/03/2018 Download
77/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân viên chức lao động năm 2018 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 19/03/2018 Download
76/KH - LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 Kế Hoạch Vũ Duy Hoàng 14/03/2018 Download
886/LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp bảo đảm ATVSLĐ” Hướng dẫn Đặng Thái Bình 14/03/2018 Download
72/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (Nhiệm kỳ 2018-2023) Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 03/06/2018 Download
71/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trong CNVCLĐ lần thứ IX, năm 2018 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 26/02/2018 Download
837/LĐLĐ Tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, khoá XI Công văn Hoàng Thu Hằng 24/01/2018 Download
25/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 22/01/2018 Download
13/CTr- LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Chương trình Vũ Duy Hoàng 01/08/2018 Download
66/KH-LĐLĐ Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 12/11/2017 Download
750/LĐLĐ Báo cáo số liệu đoàn viên và CĐCS Công văn Ngô Việt Hà 13/11/2017 Download
734/LĐLĐ Hướng dẫn nâng lương năm 2017 Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 26/10/2017 Download
136/BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 19/10/2017 Download
« Trước 1 2 3 4 Sau »