Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
60/KH- LĐLĐ Giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2017 Kế hoạch Ngô Việt Hà 17/10/2017 Download
708/LĐLĐ Công văn vận động CNVCLĐ hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo Công văn Ngô Việt Hà 10/10/2017 Download
127/BC-LĐLĐ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng Quý IV năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 18/09/2017 Download
57/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 13/09/2017 Download
668/LĐLĐ Triển khai cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 09/07/2017 Download
633/LĐLĐ Công tác thu, chi và phân phối tài chính CĐ công văn Vũ Duy Hoàng 08/08/2017 Download
52/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) Kế hoạch Ngô Việt Hà 08/02/2017 Download
623/LĐLĐ Triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Công văn Hoàng Thu Hằng 08/02/2017 Download
584/LĐLĐ Vận động CNVCLĐ xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 Công văn Ngô Việt Hà 07/04/2017 Download
50/KH-LĐLĐ Kế hoạch xây dựng Bản tin "Lao động & Công đoàn" số 66 Kế hoạch Ngô Việt Hà 07/04/2017 Download
561/LĐLĐ Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt nam – Lào” Công văn Ngô Việt Hà 13/06/2017 Download
562/LĐLĐ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Công văn Vũ Duy Hoàng 14/06/2017 Download
295/LĐLĐ phê duyệt Đề án sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện và Đề án sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương Quyết định Vũ Duy Hoàng 29/05/2017 Download
100 /BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 22/05/2017 Download
522/LĐLĐ Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 Hướng dẫn Ngô Việt Hà 12/05/2017 Download
21/HD-LĐLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 05/08/2017 Download
28/TB-LĐLĐ Thông báo tổ chức Giải Bóng bàn - Cầu lông Công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2017 Công văn Hoàng Thu Hằng 05/04/2017 Download
19/HD-LĐLĐ Hướng dẫn xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Thái Nguyên Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 21/04/2017 Download
18/HD-LĐLĐ Hướng dẫnHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 14/04/2017 Download
41/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông” trực tuyến năm 2017 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 04/05/2017 Download
« Trước 2 3 4 5 Sau »