Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
100 /BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 22/05/2017 Download
522/LĐLĐ Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 Hướng dẫn Ngô Việt Hà 12/05/2017 Download
21/HD-LĐLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 05/08/2017 Download
28/TB-LĐLĐ Thông báo tổ chức Giải Bóng bàn - Cầu lông Công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2017 Công văn Hoàng Thu Hằng 05/04/2017 Download
19/HD-LĐLĐ Hướng dẫn xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Thái Nguyên Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 21/04/2017 Download
18/HD-LĐLĐ Hướng dẫnHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 14/04/2017 Download
41/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông” trực tuyến năm 2017 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 04/05/2017 Download
469/LĐLĐ Hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2017 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 04/04/2017 Download
17/HD-LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” Hướng dẫn Ngô Việt Hà 21/03/2017 Download
451/LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc Công văn Chu Thị Xuân Hảo 21/03/2017 Download
15/HD-LĐLĐ Hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức đại hội công đoàn Hướng dẫn Ngô Việt Hà 17/03/2017 Download
13/HD-LĐLĐ Hướng dẫn một số nội dung thực hiện kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2017 của LĐLĐ tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Hướng dẫn Ngô Việt Hà 17/03/2017 Download
14/HD-LĐLĐ Hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 17/03/2017 Download
12/CTr-LĐLĐ Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW Chương trình Vũ Duy Hoàng 17/03/2017 Download
39/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ CNLĐ năm 2017 Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 16/03/2017 Download
38/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với công nhân, viên chức, người lao động năm 2017 Kế Hoạch Hoàng Thu Hằng 15/03/2017 Download
90/BC - LĐLĐ Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 14/03/2017 Download
427/LĐLĐ Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 Công văn Ngô Việt Hà 03/06/2017 Download
11/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn từ nay đến hết năm 2017 Hướng dẫn Ngô Việt Hà 16/02/2017 Download
09/HD-LĐLĐ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 15/02/2017 Download
« Trước 2 3 4 5 Sau »