Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
76/KH - LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 Kế Hoạch Vũ Duy Hoàng 14/03/2018 Download
886/LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp bảo đảm ATVSLĐ” Hướng dẫn Đặng Thái Bình 14/03/2018 Download
72/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (Nhiệm kỳ 2018-2023) Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 03/06/2018 Download
71/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trong CNVCLĐ lần thứ IX, năm 2018 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 26/02/2018 Download
837/LĐLĐ Tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, khoá XI Công văn Hoàng Thu Hằng 24/01/2018 Download
25/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 22/01/2018 Download
13/CTr- LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Chương trình Vũ Duy Hoàng 01/08/2018 Download
66/KH-LĐLĐ Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 12/11/2017 Download
750/LĐLĐ Báo cáo số liệu đoàn viên và CĐCS Công văn Ngô Việt Hà 13/11/2017 Download
734/LĐLĐ Hướng dẫn nâng lương năm 2017 Hướng dẫn Vũ Duy Hoàng 26/10/2017 Download
136/BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 19/10/2017 Download
60/KH- LĐLĐ Giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2017 Kế hoạch Ngô Việt Hà 17/10/2017 Download
708/LĐLĐ Công văn vận động CNVCLĐ hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo Công văn Ngô Việt Hà 10/10/2017 Download
127/BC-LĐLĐ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng Quý IV năm 2017 Báo cáo Ngô Việt Hà 18/09/2017 Download
57/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 13/09/2017 Download
668/LĐLĐ Triển khai cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 Công văn Hoàng Thu Hằng 09/07/2017 Download
633/LĐLĐ Công tác thu, chi và phân phối tài chính CĐ công văn Vũ Duy Hoàng 08/08/2017 Download
52/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) Kế hoạch Ngô Việt Hà 08/02/2017 Download
623/LĐLĐ Triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Công văn Hoàng Thu Hằng 08/02/2017 Download
584/LĐLĐ Vận động CNVCLĐ xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 Công văn Ngô Việt Hà 07/04/2017 Download
1 2 3 4 Sau »