CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Ngày 20/01/2020, cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC,VC. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh-Thủ trưởng cơ quan, cùng toàn thể CBCC,VC cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Trong năm 2019, cơ quan Hội đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ; luôn chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng chỉ đạo của Hội cấp trên để tham mưu triển khai các hoạt động đạt hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả; công tác cải cách hành chính trong cơ quan tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức Đảng, các đoàn thể đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan; các chỉ tiêu hội nghị CBCC,VC đề ra đều đạt. Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 02 ban chuyên môn cơ quan Hội đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 05 ban đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 07/07 tổ Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc; 08 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 30 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 32 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với 03 chỉ tiêu thi đua và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện; đồng thời tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2020 giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan.

Hoàng Yến

Các tin khác