CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Công đoàn Liên minh HTX chúc mừng Ngày “Doanh nhân Việt Nam”

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm, ngày “Doanh nhân Việt Nam”, ngày 13/10, ngày 10 tháng 10, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh  Thái Nguyên phối hợp Liên minh HTX tỉnh đến thăm, các đơn vị thuộc Công đoàn Liên minh HTX tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Công đoàn Liên minh HTX chúc mừng Quỹ TDND Yên Minh ngày “Doanh nhân Việt Nam” ngày 13/10

Nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các đơn vị Doanh nghiệp, Công ty, HTX thuộc Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Công đoàn Liên minh HTX tỉnh và Liên minh HTX tỉnh đã thăm hỏi, chúc mừng và động viên các doanh nghiệp, doanh nhân cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngô Thị Hạnh

Các tin khác