CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

Trong 2 ngày, 9-10/7/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên. Dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn: Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí trong cơ quan Thường trực công đoàn Viên chức tỉnh và đại diện 43 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại buổi tập huấn các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở đã hướng dẫn và thực hành sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, đổi thẻ đoàn viên. Thông qua lớp tập huấn đã giúp các công đoàn cơ sở nắm bắt và sử dụng được các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lí đoàn viên như: Thêm mới đoàn viên, quản lí số lượng đoàn viên, các tính năng hỗ trợ trên phần mềm, quản lý đoàn viên đầy đủ các dữ liệu thông tin cần thiết…Từ đó nắm được chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng công đoàn cơ sở; thuận lợi cho việc đổi thẻ đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên; đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên.

Hoàng Yến

Các tin khác