CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Công đoàn Viên chức tỉnh tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019

Ngày 27/12/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tổng kết 10 năm cuộc vận động “Xây dựng người CBCC,VC Trung thành-Trách nhiệm-Liêm chính-Sáng tạo”; biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, Công đoàn Viên chức tỉnh; Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Công đoàn Viên chức tỉnh đang trực tiếp quản lý 43 CĐCS trực thuộc, với 3.067 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ 1.525 người. Trong năm 2019 các công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, học tập,  triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCC,VC đoàn viên công đoàn được các công đoàn cơ sở hết sức quan tâm; các phong trào thi đua được đẩy mạnh mà trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với cuộc vận động “Xây dựng người CBCC,VC Trung thành-Trách nhiệm-Liêm chính-Sáng tạo”,  các nội dung thi đua, thiết thực, hiệu quả , thu hút đông đảo CBCC,VC người lao động hưởng ứng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn Viên chức tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCC,VC Người lao động; tuyên truyền vận động CBCC,VC LĐ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước; Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCC,VC, đoàn viên công đoàn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại Hội nghị tổng kết đã trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 6 tập thể và 7 cá nhân; trao giấy khen toàn diện của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 14 tập thể, 65 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019 và trao giấy khen cho 4 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Xây dựng người CBCC,VC Trung thành-Trách nhiệm-Liêm chính-Sáng tạo”.

Hoàng Yến

Các tin khác