CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Công đoàn ngành Xây dựng – Giao thông tổng kết hoạt động năm 2019

Ngày 10/01/2020, Công đoàn ngành Xây dựng – Giao thông Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Lãnh đạo 2 Sở Giao thông, Xây dựng; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch của 42 công đoàn cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Công đoàn ngành Xây dựng – Giao thông hiện có 42 công đoàn cơ sở hoạt động trên các lĩnh vực: xây dựng, giao thông, vận tải, tư vấn giám sát, may mặc, khai thác khoáng sản,… với 3.493 lao động. Trong năm 2019, các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác đề ra. Hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của ngành; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt tập trung chú trọng vào các hoạt động chăm lo thiết thực đến đoàn viên và người lao động.

Đ/c Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Hân, Chủ tịch Công đoàn ngành đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động về việc đổi tên “Công đoàn ngành Xây dựng” thành “Công đoàn ngành Xây dựng – Giao thông” từ ngày 01/01/2020.

 Thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn ngành Xây dựng – Giao thông trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCC,VC, người lao động; tuyên truyền vận động CBCC,VC LĐ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước; Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCC,VC, đoàn viên công đoàn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Để kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, Công đoàn ngành đã trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 4 tập thể và 8 cá nhân; trao giấy khen của Công đoàn Ngành cho 17 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019 và 2 phong trào trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” và phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động”.                                                    

Thanh Tú

Các tin khác