CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Đại hội Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023

Ngày 18/7/2019, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Đặng Xuân Trưởng: Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn- UV BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng toàn thể CBCC, đoàn viên Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ, Công đoàn Viên chức tỉnh Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội công đoàn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng của công đoàn cơ sở; Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các chỉ tiêu đề ra cơ bản đều đạt và vượt, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan hàng năm.

Với tinh thân dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào báo cáo chính trị thông qua trước Đại hội, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2023, đề xuất các giải pháp để hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng có hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho CBVC,NLĐ đoàn viên công đoàn.

Thay mặt cấp ủy Chi bộ, Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Hồng Nhung được bầu Chủ tịch Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2019-2023./.

Hoàng Yến

Các tin khác