CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Đại hội Công đoàn Liên đoàn Địa chất Đông Bắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Công đoàn Liên đoàn Địa chất Đông Bắc long trọng tổ chức đại hội Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ (2019-2024). Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Phạm Văn Hùng, Bí thư đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc; đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và 56 đại biểu được bầu từ các công đoàn bộ phận.

Đ/c Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2019-2024; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, đạt chất lượng và hiệu quả; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên và người lao động; đồng thời làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại Đại hội, các ý kiến phát biểu của Đại biểu công đoàn cấp trên và Đảng ủy Liên đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2014-2019. Hoạt động của tổ chức Công đoàn Liên đoàn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Liên đoàn, sự đồng thuận của cán bộ công nhân viên chức và người lao động, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Công đoàn Liên đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XII đề ra, đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên chức và người lao động ổn định. Hàng năm, Công đoàn Liên đoàn đều đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 07 Ủy viên; đại hội cũng đã chỉ định đồng chí Phạm Văn Chiến là người đứng ra triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu các chức; phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Liên đoàn, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Liên đoàn Địa chất Đông Bắc  tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, sáng tạo để lãnh đạo công tác hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Liên đoàn. Với phương châm của đại hội “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, dân chủ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả”; thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguyễn Oanh

Các tin khác