CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Đại hội Công đoàn Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023

Ngày 28/5/2019, Công đoàn Công đoàn Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Duy Tuấn- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Vũ Duy Nghĩa: Bí thư chi bộ-Giám đốc Quỹ Phát triển đất, cùng toàn thể CBVC người lao động, đoàn viên Công đoàn.

Nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ, Công đoàn Viên chức tỉnh Công đoàn Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Nguyên đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội công đoàn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện chức năng của công đoàn cơ sở; Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các chỉ tiêu đề ra cơ bản đều đạt và vượt, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan hàng năm.

Với tinh thân dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào báo cáo chính trị thông qua trước Đại hội, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2023, đề xuất các giải pháp để hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng có hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho CBVC,NLĐ đoàn viên công đoàn.

Thay mặt cấp ủy Chi bộ, Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 5 đồng chí./.

Hoàng Yến

Các tin khác