CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2023

 Ngày 25/11/2019, Công đoàn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Duy Tuấn- UV BTV Đảng ủyKhối CCQ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Hà Văn Dương: Bí thư Đảng ủy-Chánh Thanh tra tỉnh, cùng toàn thể CBCC, đoàn viên Công đoàn.

Nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội công đoàn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tổ chức triển khai thực hiện chức năng của công đoàn cơ sở; Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan hàng năm.

Với tinh thân dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào báo cáo chính trị thông qua trước Đại hội, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2023, đề xuất các giải pháp để hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng có hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho CBCC,NLĐ đoàn viên công đoàn.

     Thay mặt cấp ủy đảng, Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Cao Minh Luận được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh./.

Hoàng Yến

Các tin khác