TIN HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên

Ngày 14/11/2019, Đoàn giám sát Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí  Tạ Văn Đồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề năm 2019 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

Tại chương trình làm việc, Đoàn giám sát đã tập trung vào những nội dung: Kết quả tổ chức phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thực hiện các chủ trương, quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Công tác phát triển đoàn viên, quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; việc triển khai thực hiện trích chuyển kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam tại Ngân hàng Viettinbank; việc thực hiện các hoạt động chăm lo vì lợi ích đoàn viên công đoàn; tình hình thực hiện tiết giảm 10% chi theo Nghị quyết 9c của Tổng Liên đoàn); công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của công đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Đồng, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn và báo cáo kết quả hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Việt Nam; công tác phát triển đoàn viên công đoàn theo chỉ tiêu của Nghị quyết; đồng chí đánh giá cao các hoạt động chăm lo vì lợi ích đoàn viên công đoàn (chương trình phúc lợi cho đoàn viên tổng kinh phí các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác hỗ trợ ưu đãi cho đoàn viên CNLĐ thông qua các hoạt động trên 1,6 tỷ đồng); công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền, vận động việc trích chuyển kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam tại Ngân hàng Viettinbank; thực hiện tiết giảm 10% chi theo Nghị quyết 9c của Tổng Liên đoàn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên khẳng định, thời gian tới, tiếp tục duy trì các hoạt động, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nguyễn Oanh

Các tin khác