CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Hội nghị Cán bộ Công công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 05 tháng 01 năm 2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Cán bộ Công công chức năm 2020. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Kết quả thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2019. Trong năm 2019 Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức và thực hiện tốt chức năng của Công đoàn cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan và Nghị quyết Hội nghị CBCC để triển khai các chương trình hoạt động trong năm, tổ chức tốt các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động, các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt,với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đóng góp sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan.

Với những  nỗ lực, cố gắng trên các mặt công tác, đã có 04 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc, 06 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; có 49 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 59 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 09 cá nhân được Tỉnh ủy tặng bằng khen, 05 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 cá nhân đề nghị Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen. Công đoàn đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Tuấn Bách

Các tin khác