LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, TP, THỊ XÃ

Huyện Phú Bình: tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

Ngày 22-8, Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Đồng chí Hoàng Thu Hằng, PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên dự hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thu Hằng, Phó CT Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn trường Mầm non Tân Thành (Phú Bình).

Hiện nay, huyện Phú Bình có 61 công đoàn cơ sở trường học với 2006 đoàn viên công đoàn, chiếm trên 82% lao động toàn ngành, trong đó có 1787 đoàn viên nữ. Năm học 2018-2019, các công đoàn cơ sở khối giáo dục đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ nhà giáo, người lao động; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định có liên quan trực tiếp đến cán bộ nhà giáo, người lao động. Trong năm học, các công đoàn cơ sở đã phối hợp xét nâng lương, phụ cấp thâm niên, chức vụ cho 581 người; 55 đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho 1671 người lao động; tạo điều kiện cho 343 người được vay 2 tỷ 710 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình; phối hợp giải ngân quỹ trợ vốn của LĐLĐ tỉnh cho 19 người, với số tiền vay là 570 triệu đồng; tổ chức 1142 lượt thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ giáo viên, người lao động ốm đau hoạn nạn với số tiền 1.023 triệu đồng; khen thưởng động viên giáo viên dạy giỏi, giáo viên có học sinh giỏi với số tiền trên 730 triệu đồng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành được các công đoàn cơ sở và đoàn viên tích cực hưởng ứng, qua đó đã có 1891 giáo viên dạy giỏi các cấp, 262 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua, 1140 đoàn viên đạt xuất sắc, 1694 đoàn viên đạt phụ nữ 2 giỏi, 97 tổ công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, 20 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, 12 trường đạt tập thể xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 – 2020 mà LĐLĐ huyện đề ra như: đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ nhà giáo, người lao động; tích cực quan tâm đến quyền lợi vật chất và tinh thần đối với cán bộ nhà giáo, người lao động; chủ động phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực nhằm khuyến khích động viên nhà giáo năng động, sáng tạo, đổi mới kỷ cương và nề nếp; triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn... Đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ huyện Phú Bình và 61 công đoàn cơ sở khối giáo dục trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết 12 của Công đoàn Việt Nam; chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình giáo dục mới; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị...

Nhân dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 23 tập thể và 14 cá nhân đã đc nhận khen thưởng LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Phú Bình và LĐLĐ huyện Phú Bình về những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn năm học 2018 - 2019.

Dương Phượng

Các tin khác