CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Khối thi đua CĐCS trực thuộc tổng kết công tác công đoàn năm 2019

Ngày 02.12.2019 tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên, khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Hội nghị giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Phạm Văn Quang; Phạm Việt Dũng phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Nông Khánh Bằng, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Sư Phạm Thái Nguyên; các đồng chí Chủ tịch CĐCS các đơn vị trong khối thi đua, lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh.

 Khối thi đua CĐCS trực thuộc có 14 đơn vị, tổng số lao động 66.455 người, số đoàn viên công đoàn 53.312 người, thu nhập bình quân 9.812.321đ/ người/ tháng. Năm 2019 Khối thi đua CĐCS trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, tập trung có hiệu quả năm vì lợi ích đoàn viên:14/14 đơn vị tổ chức  hội nghị CBCC, viên chức, hội nghị người lao động, 11/14 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ; nâng cao chất lượng bữa ăn ca trung bình trên 20 nghìn đồng/suất; tặng 76.214 suất quà trị giá trên 1 tỷ đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, gia đình chính sách...Tổ chức 67 hoạt động văn hóa thể dục thể thao thu hút 11.525 lượt người tham gia; có 8.651 sáng kiến giá trị làm lợi gần 495 tỷ đồng....Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Phạm Văn Quang đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà khối đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số hạn chế như công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các đơn vị, công tác thông tin báo cáo chưa đầy đủ; hoạt động từ thiện chung của khối đề ra chưa thực hiện được.Những hạn chế này đều có nguyên nhân, do vậy các đơn vị trong khối cần bàn và thống nhất để đưa ra biện pháp khắc phục đồng thời thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2020 mà khối đã thống nhất đề ra, đặc biệt là kế hoạch hoạt động của khối hướng tới kỷ niêm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp và tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Hội nghị đã suy tôn 1 đơn vị đứng thứ nhất và 1 đơn vị đứng thứ hai, bầu Công đoàn Liên Minh Hợp Tác Xã là đơn vị trưởng khối năm 2020.

Minh Anh

Các tin khác