CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC, CĐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TW

Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm

Ngày 19.6.2019 tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên, khối thi đua Công đoàn  cơ sở trực thuộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đồng chí Phạm Văn Quang, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Hoàng Văn Huyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng  trường Cao đẳng Sư Phạm Thái Nguyên;dự hội nghị có mặt đông đủ các đồng chí Chủ tịch CĐCS các đơn vị  trong khối thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua CĐCS trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, đổi mới nâng cáo chất lượng hoạt động của Công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả năm vì lợi ích đoàn viên:14/14 đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, viên chức, hội nghị người lao động; 11/14 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ; nâng cao chất lượng bữa ăn ca trung bình trên 20 nghìn đồng/suất; tặng 124.929 suất quà trị giá trên 62 tỷ đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, gia đình chính sách...Tổ chức 41 hoạt động văn hóa thể dục thể thao thu hút 11.247 lượt người tham gia; có 35.412 sáng kiến giá trị làm lợi gần 4 tỷ đồng....

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Phạm Văn Quang đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà khối đã đạt được, đồng thời cũng nhấn mạnh một số hạn chế  như công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các đơn vị, công tác thông tin báo cáo chưa đầy đủ; những hạn chế này đều có nguyên nhân do vậy các đơn vị trong khối cần bàn và thống nhất để đưa ra biện pháp khắc phục, đồng thời thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mà khối đã thống nhất đề ra, đặc biệt là kế hoạch hoạt động của khối hướng tới 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Minh Anh

Các tin khác