CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Khối thi đua trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Từ ngày 2/12-5/12/2019, Công đoàn các Khối thi đua trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí phụ trách thi đua 43 công đoàn cơ sở, của 5 khối thi đua.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn các khối thi đua năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2020. Trong năm 2019, các công đoàn cơ sở trong khối đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm đã tổ chức được 215 cuộc, với 10.704 lượt người tham gia; Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích của đoàn viên công đoàn được các công đoàn cơ sở quan tâm thường xuyên, các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau cho 850 lượt người với số tiền 248 triệu đồng, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức khám sức khỏe cho 1.552 người.... Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành-trách nhiệm-liêm chính-sáng tạo” với các nội dung thiết thực, hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị giao ban đã bình xét, suy tôn các 05 đơn vị dẫn đầu khối thi đua, 10 đơn vị xuất sắc để đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

Hội nghị đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua năm 2020 trong các công đoàn cơ sở, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp.

Hoàng Yến

Các tin khác