TIN HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

LĐLĐ tỉnh Kiểm tra chấp hành điều lệ khối công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc

Từ ngày 26 đến ngày 30/8/2019 Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm tra tại: Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Nhiệt điện an khánh, CĐCS trường cao đẳng y tế Thái Nguyên, CĐCS Liên minh các hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, công đoàn ngành giáo dục và đào tao tỉnh Thái Nguyên.

Đợt kiểm tra trên được thực hiện theo Quyết định số 303/QĐ-LĐLĐ ngày 06/8/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập đoàn kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam các công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên,

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, biểu dương các kết quả mà các công đoàn ngành, CĐCS đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua đó cũng đề nghị, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các nội dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Qua đó, có nhiều hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động đạt kết quả tốt chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam.

Minh Trường

Các tin khác