TIN HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 16/7/2019, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh. Đoàn Đại biểu của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên gồm 6 đại biểu trong đó có 01 đại biểu đương nhiên, 05 đại biểu hiệp thương.

Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Duy Hoàng-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chúc mừng các đại biểu đại diện cho CNVCLĐ được đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh dự Đại hội là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của CNVCLĐ. Đồng chí mong muốn các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nguyên tắc, nội quy của Đại hội, đồng thời tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các văn kiện để đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại Đại hội.  

Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong hai ngày, từ ngày 16-17/7/2019 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Mai Hương

Các tin khác