TIN HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn quý IV

Ngày 19/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ, báo cáo viên Công đoàn quý IV năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí thường trực LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, báo cáo viên LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, công đoàn các đơn vị TW trên địa bàn.
Đ/c Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai một số nội dung trong công tác tuyên truyền tại hội nghị BCV công đoàn quý IV

Tại Hội nghị LĐLĐ tỉnh đã quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định Số 205-QĐ/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 30/9/2019 của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới…) ;Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên trao đổi một số nội dung về Nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐLĐLĐ tỉnh cũng Quán triệt một số văn bản mới và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tiếp theo.

Hồ Điệp

Các tin khác