TIN TỨC TRONG TỈNH

Tập huấn kiến thức về quản trị kinh doanh cho đối tượng là lao động của các Doanh nghiệp vùng chè tỉnh Thái Nguyên

Thời gian qua. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã kết hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đối tượng là người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên là vùng chè nổi tiếng cả nước, nơi có nhiều loại chè thơm ngon. Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 21.500 ha chè, năng suất bình quân đạt 113,9 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 223,78 nghìn tấn. Trong những năm tới, ngành chè tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước và tăng cường các hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động tại các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh chè cho thấy: Nhận thức của các Doanh nghiệp về bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu còn yếu; Thiếu liên kết trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi; Thiếu chiến lược và định hướng kinh doanh…Người lao động của các DNNVV trong ngành hàng chè còn thiếu về các kỹ năng: Tổ chức sản xuất; Bán hàng; Tác phong làm việc công nghiệp; Tham gia hội chợ; Bảo vệ thương hiệu nhãn hiệu…

Nhìn nhận các vấn đề còn yếu kể trên, kết hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo phát triển nguồn lực cho DNNVV năm 2019 theo thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT. Học viện Nông nghiệp Việt Nam kết hợp với Hiệp hội DNNVV trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn cho đối tượng người lao động đang sản xuất tại các DNNVV ngành chè trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn tập chung vào các chuyên đề như: Các vấn đề về Quản trị kinh doanh và hội nhập kinh tế; Một số kỹ năng cần thiết cho người lao động; Quản lý chuỗi giá trị/chuỗi cung ứng; Thương hiệu, nhãn hiệu; Sản xuất chè hữu cơ…

Kết thúc các khóa tập huấn, người lao động đã được nâng cao nhận thức về quản trị kinh doanh và các vấn đề có liên quan trong sản xuất. Thiết thực nâng cao hiệu quả lao động và gia tăng thu nhập cho bản thân và Doanh nghiệp.

Văn Thắng

Các tin khác