CÁC CHUYÊN ĐỀ

(20/01/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020), hưởng ứng tuần cao điểm tết vì người nghèo và nhân dịp xuân Canh Tý 2020. Ngày 19/01/2020 (tức ngày 25/12 âm lịch), Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức dâng hương tưởng nhớ các chiến sỹ trong Đội cứu quốc quân II đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
(10/01/2020)
Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,vừa hồng vừa chuyên. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay việc thi đua thực hiện văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phát động là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt thời kỳ hội nhập và đổi mới.
(30/12/2019)
Tích cực, chủ động, sâu sát, hướng về cơ sở vì người lao động (NLĐ); lấy cơ sở và NLĐ làm trọng tâm, là phương châm của hoạt động của Công đoàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 với chủ đề công tác: “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(26/12/2019)
Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
(13/12/2019)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Dưới đây là tổng hợp về toàn bộ điểm mới của Luật này.
(10/12/2019)
Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 43 công đoàn cơ sở, 41 công đoàn cơ sở thành viên với 2.984 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đang công tác tại các sở, ban, ngành các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp đang sinh hoạt công đoàn trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh.
(25/11/2019)
Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, trong đó có 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động.
(18/11/2019)
Ngày 28/8/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. LĐLĐ tỉnh xin đăng toàn bộ nội dung văn bản để quý độc giả tiện theo dõi
(11/11/2019)
Sau khi Đảng thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/02/1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền, Mặt trận làm nhiệm vụ tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân