TIN TRONG NƯỚC - QUỐC TẾ

(20/11/2019)
Sáng ngày 20/11, với 90,06% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động(sửa đổi). Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.
(28/10/2019)
​Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: Có hiệu lực từ ngày 01/9/2019, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ban hành ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
(25/10/2019)
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 23-10, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)
(24/10/2019)
Sáng nay 23.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong phần thảo luận, đã có nhiều ý kiến đưa ra về việc tăng, giảm giờ làm thêm của người lao động.
(02/07/2019)
rong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều người, như: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng; Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng…
(20/05/2019)
Sáng 18-5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 10) đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị.