Ngày 17/7, đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đ/c Vũ Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Đảng viên trực thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh.


Đ/c Vũ Duy Hoàng, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh là đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên quản lý, hiện nay toàn đảng bộ có 111 Đảng viên sinh hoạt tại 05 chi bộ và một đảng bộ bộ phận.Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã đạt những kết quả tốt. Các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã đoàn kết, sáng tạo, tích cực trong công tác. Việc phối hợp chỉ đạo, điều hành giữa chi bộ và các ban tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc đã tạo ra bước chuyển mới trong chất và lượng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan. Lãnh đao thành công nhiều hoạt động công đoàn mang tính đổi mới, thiết thực. Các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành vượt mức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đồng chí Đảng viên trong 6 tháng đầu năm đầu năm, đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Long