Truy cập nội dung luôn

BAN CHẤP HÀNH

 

1. Đ/c Phạm Việt Dũng
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

....................................................................................................................................

2. Đ/c Hoàng Thu Hằng
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
....................................................................................................................................

3. Đ/c Phạm Văn Quang

Năm sinh: 1964

Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

....................................................................................................................................

4. Đ/c Nguyễn Doãn Dũng
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thái Nguyên
....................................................................................................................................
5. Đ/c Nguyễn Thị Huệ
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sông Công
....................................................................................................................................
6. Đ/c Chu Thị Xuân Hảo
Năm sinh: 1980
Chức Vụ: Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
....................................................................................................................................
7. Đ/c Ngô Thúy Ngọc
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Trưởng ban tài chính LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
....................................................................................................................................
8. Đ/c Đoàn Mạnh Thắng
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh TN
....................................................................................................................................
9. Đ/c Hoàng Anh Tuấn
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
....................................................................................................................................
10. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
....................................................................................................................................
11. Đ/c Dương Văn Thái
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Các KCN
....................................................................................................................................
12. Đ/c Vũ Hải Bắc
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ
....................................................................................................................................
13. 
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ Huyện Võ Nhai
....................................................................................................................................
14. Đ/c Nguyễn Lương Đằng
Năm sinh: 1980 
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Lương
....................................................................................................................................
15. Đ/c Nguyễn Văn Chuân
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Chủ tịch Công Ngành Nông nghiệp và PT Nông thôn
....................................................................................................................................
16. Đ/c Hoàng Thị Minh Hương
Năm sinh: 1978 
Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng 
....................................................................................................................................
17. Đ/c Nguyễn Tấn Sơn
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Trưởng ban Chính sách - Pháp luật

....................................................................................................................................
18. Đ/c Nguyễn Duy Tuấn
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh TN
....................................................................................................................................
19. Đ/c Vũ Thị Hoàng Yến
Năm sinh: 1974 
Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Y tế
....................................................................................................................................
20. Đ/c Lê Thị Bích
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề TN
....................................................................................................................................
21. Đ/c Vũ Thượng Thư
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
....................................................................................................................................
22. Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Chủ tịch CĐCS Cục thuế Thái Nguyên
....................................................................................................................................
23.Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt
Năm sinh: 1971  
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên
....................................................................................................................................
24. Đ/c Lê Văn Thăng
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Samsung Việt Nam, Thái Nguyên
....................................................................................................................................
25. Đ/c Ngô Ngọc Quý
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
....................................................................................................................................
26. Đ/c Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
....................................................................................................................................
27. Đ/c Hoàng Anh
Năm sinh: 1975
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ TX Phổ Yên
....................................................................................................................................
28. Đ/c 
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Bình
....................................................................................................................................
29. Đ/c Nguyễn Hồng Trường
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó giám đốc BHXH tỉnh.
....................................................................................................................................
30. Đ/c Nguyễn Mỹ Linh
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn

………………………………………………………………………………………………………………………………………
31. Đ/c Phạm Trường Nguyên

Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh

....................................................................................................................................

32. Quách Tuấn Anh

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Định Hóa

…………………………………………………………………………………………………………

33. Đ/c Ngô Thị Lan

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh

....................................................................................................................................
34. Đ/c Hà Thị Thu Huyền

Năm sinh:1983

Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh TN

............................................................................................................

35. Đ/c Lê Thị Thu Hà

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Phó Giám đốc sở VHTT và Du lịch