Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

03-03-2021 13:49


Cập nhật ngày: 02/03/2021 17:28 (GMT +7)
 Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Ngày 1-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo BBT Website giới thiệu cùng bạn đọc.

 

TNĐT