Truy cập nội dung luôn

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

16-04-2021

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, sản xuất công nghiệp tăng nhanh; ở một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ...phát triển mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động; mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản diễn ra với quy mô ngày càng lớn.

LĐLĐ TP Sông Công: Nhiều giải pháp cho công tác thu KPCĐ

15-04-2021

Tài chính công đoàn là một nhiệm vụ rất quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua Ban Thường vụ LĐLĐ TP Sông Công đã tập trung nhiều giải pháp cho công tác thu KPCĐ, khai thác tốt mọi nguồn thu đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Một số giải pháp nâng cao công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ

15-04-2021

Như chúng ta biết Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giải cấp công nhân và của người lao động; là cầu nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và công nhân, đồng thời là nơi rèn luyện trưởng thành của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Liên đoàn Lao động huyện Đại Từ: Lan tỏa Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

15-04-2021

Liên đoàn Lao động huyện Đại Từ hiện quản lý 155 công đoàn cơ sở với trên 5.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các công đoàn cơ sở của huyện đã triển khai sâu rộng đến từng đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát huy tính sáng tạo của người lao động; tăng cường sự gắn bó giữa người lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên sau nửa nhiệm kỳ (2018 -2023)

12-04-2021

Với trên 214.000 công nhân, viên chức, lao động, trên 155.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.367 công đoàn cơ sở, đội ngũ CNVCLĐ trên các lĩnh vực đã ngày càng thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TNG thực hiện nhiều chính sách động viên khích lệ đoàn viên, người lao động thi đua sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25-03-2021

Đối với 1 đơn vị sản xuất, công tác động viên, khuyến khích người lao động (NLĐ) thi đua sản xuất rất quan trọng và cần thiết. Hiểu rõ tầm quan trọng này, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại TNG luôn quan tâm thực hiện nhiều chính sách thi đua khen thưởng và đã trở thành nét văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu của TNG.

Sẻ chia từ những ngôi nhà mang tên “Mái ấm công đoàn” của nữ đoàn viên

23-03-2021

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được khởi nguồn từ tháng 11/2006 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nhằm hỗ trợ nguồn lực để họ có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở mới. Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên là một trong những Công đoàn cấp trên cơ sở triển khai có hiệu quả chương trình này.

Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp

22-03-2021

Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

LĐLĐ tỉnh triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

11-03-2021

Ngày 05/3, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 71/LĐLĐ để Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” với mục tiêu Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11-03-2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình,