Truy cập nội dung luôn

Công đoàn các KCN nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021

12-01-2022

Năm 2021, dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, song dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy các khu công nghiệp, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của Ban quản lý, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự vào cuộc của các công đoàn cơ sở, Công đoàn các khu công nghiệp đã đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và hoạt động, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo công đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

31-12-2021

Trong quá phát triển của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, công tác tuyên giáo công đoàn luôn bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống công tác tuyên giáo của Đảng; giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục của Tổ chức công đoàn Việt Nam.Để đạt được hiệu quả trong công tác tuyên giáo công đoàn, trong năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn xác định mục tiêu, để tham mưu đổi mới, nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, phù hợp điều kiện thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn toàn tỉnh.

Chương trình: Sáng kiến, vượt khó, phát triển: Lan tỏa, hướng về đoàn viên và người lao động

31-12-2021

Một trong những hoạt động tiêu biểu năm 2021, được LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên nhận định, đánh giá cáo, có sức lan tỏa, hướng về đoàn viên và người lao động. “Những con người mang khát vọng Việt Nam”.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác chuyển đổi số góp phần cùng Tỉnh Thái Nguyên Phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số

31-12-2021

Đó là mục tiêu được tỉnh Thái Nguyên đặt ra tại hội nghị sơ kết chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại Thái Nguyên xếp hạng 12/63 tỉnh về CĐS. Trong đó, trụ cột Chính quyền số đứng thứ 3/63 tỉnh, mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc nhóm xếp loại A

Dấu ấn hoạt động công đoàn tỉnh năm 2021

30-12-2021

Dấu ấn hoạt động công đoàn tỉnh năm 2021

Một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn năm 2022

30-12-2021

Một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn năm 2022

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

28-12-2021

Phát huy dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại, đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, nhiệm vụ then chốt nâng cao chất lượng hoạt động

24-12-2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XVI, Công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023; chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm là tập trung các nguồn lực để chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid19

Để việc phát triển Đảng trong CNLĐ trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt

23-12-2021

Những năm gần đây, số lượng đảng viên mới là CNVCLĐ tăng lên đáng kể, từng bước khắc phục tình trạng một số doanh nghiệp chưa có đảng viên. Tuy nhiên, tỷ lệ CNLĐ được kết nạp Đảng hàng năm trong tổng số đảng viên mới được kết nạp còn thấp, chủ yếu ở bộ phận cán bộ công chức, viên chức. Số CNLĐ được kết nạp Đảng ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn rất ít