Truy cập nội dung luôn

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

20-10-2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sức lan tỏa từ cuộc thi ảnh “nét đẹp công đoàn và người lao động”

09-10-2020

Hưởng ứng Cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phát động trên mạng xã hội Facebook nhằm tuyên truyền sâu rộng và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong lao động sản xuất thông qua hình ảnh

Sôi nổi các hoạt động hướng tới Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

06-10-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi chào đón sự kiện trọng đại này, thời gian qua các cấp công đoàn tỉnh Nhái Nguyên đã đẩy mạnh các hoạt động nổi bật, các phong trào thi đua với những nội dung phong phú đa dạng phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận và tạo nên không khí thi đua sôi nổi rộng khắp.

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong năm học mới

06-10-2020

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; năm học diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Vai trò của CĐ trong phối hợp điều tra TNLĐ và tuyên truyền PLLĐ

06-10-2020

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua kinh tế của tỉnh Thái Nguyên liên tục có sự tăng trưởng cao; vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo được nhiều việc làm cho người lao động của tỉnh và lao động từ các tỉnh/thành phố khác; thu nhập và đời sống của người lao động từng bước được cải thiện; thị trường lao động được hình thành và từng bước vận hành theo quan hệ cung - cầu của nền kinh tế thị trường

Công đoàn Viên chức tỉnh với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

06-10-2020

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện nay đang trực tiếp quản lý 42 CĐCS trực thuộc, 41 CĐCS thành viên với 2.901 CBCC,VC, người lao động; 2.902 đoàn viên công đoàn. Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Văn hoá.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

25-08-2020

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 11/8/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 754-CV/BDVTU "về triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng”

Một số điểm mới cơ bản về kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2019

12-08-2020

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 (BLLĐ 2019). Từ nay đến thời điểm có hiệu lực không còn xa. Các đơn vị, doanh nghiệp cần có kế hoạch để tiến hành rà soát và sửa đổi nội quy lao động cho phù hợp với quy định mới

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về công đoàn trong thời kỳ cách mạng công nghiệm 4.0

30-09-2020

Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cỗ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đã đề ra.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

30-09-2020

Hướng tới tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020). Trang TTĐT Công đoàn tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 1 - 10 of 63 kết quả.