Truy cập nội dung luôn

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới

04-01-2021

Năm 2020, bám sát chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Nguyên, căn cứ vào điều kiện thực tế của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác cụ thể để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên của năm.

Đoàn viên, CNVCLĐ - Công đoàn tỉnh TN với các hoạt động xã hội

29-12-2020

Công tác xã hội tự thiện là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho CNVCLĐ. Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao.

Công đoàn viên chức tỉnh với phòng trào: “Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí”

21-12-2020

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những chủ trương, giải pháp được nhiều nước trên thế giới hết sức quan tâm và coi như là một quốc sách. Ở nước ta cũng vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Bác Hồ đề cập đến từ khi nước nhà mới giành được độc lập năm 1945. Bác đã viết nhiều bài phê phán thói xa hoa, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên

LĐLĐ Tp Sông Công: Năng động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội các cấp

10-12-2020

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ theo hướng: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ thị xã Phổ Yên

08-12-2020

Nâng cao hiệu quả và chất lượng phong trào xây dựng đời sống Văn hóa cho công nhân, viên chức, lao động của tổ chức công đoàn chính là góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, Nghị Quyết Đại hội Công đoàn thị xã Phổ Yên lần thứ I

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

20-10-2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sức lan tỏa từ cuộc thi ảnh “nét đẹp công đoàn và người lao động”

09-10-2020

Hưởng ứng Cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phát động trên mạng xã hội Facebook nhằm tuyên truyền sâu rộng và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong lao động sản xuất thông qua hình ảnh

Sôi nổi các hoạt động hướng tới Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

06-10-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi chào đón sự kiện trọng đại này, thời gian qua các cấp công đoàn tỉnh Nhái Nguyên đã đẩy mạnh các hoạt động nổi bật, các phong trào thi đua với những nội dung phong phú đa dạng phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận và tạo nên không khí thi đua sôi nổi rộng khắp.

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong năm học mới

06-10-2020

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; năm học diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Vai trò của CĐ trong phối hợp điều tra TNLĐ và tuyên truyền PLLĐ

06-10-2020

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua kinh tế của tỉnh Thái Nguyên liên tục có sự tăng trưởng cao; vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo được nhiều việc làm cho người lao động của tỉnh và lao động từ các tỉnh/thành phố khác; thu nhập và đời sống của người lao động từng bước được cải thiện; thị trường lao động được hình thành và từng bước vận hành theo quan hệ cung - cầu của nền kinh tế thị trường

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 1 - 10 of 68 kết quả.