Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong năm học mới

06-10-2020 08:06

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; năm học diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Năm học này toàn ngành tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản đồng thời đề ra mục tiêu triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch nhằm thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục.  

Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang tiếp tục có nguy cơ bùng phát, do vậy công tác đảm bảo an toàn trường học, đảm bảo an toàn cho  người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cơ sở giáo dục. Ngay từ đầu năm học, Ban Thường vụ Công đoàn ngành hướng dẫn CĐCS trực thuộc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021, yêu cầu các BCH Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đồng thời tăng cường đảm bảo công tác an toàn trường học, giữ vững kỷ cương nề nếp nhà trường. Các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định 16/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường góp phần nâng cao ý thức thực thi pháp luật, vận động CBNGNLĐ tích cực đấu tranh để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật trong CBNGNLĐ. Công đoàn ngành tiếp tục triển khai Kế hoạch 103/KH-CĐN về việc “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; tổ chức thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học; phát động triển khai thực hiện các phong trào thi đua các cuộc vận động trong CBNGNLĐ, trọng tâm là phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; phối hợp thực hiện tốt  dân chủ cơ sở theo Thông tư số 11/TT-BGDĐT, ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện; phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với CBNGNLĐ; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho CBNGNLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Kiểm tra, giám sát, có giải pháp xử lý kịp thời hành vi vi phạm quyền lợi, danh dự, nhân phẩm, uy tín của CBNGNLĐ.

Công đoàn ngành chỉ đạo BCH CĐCS tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp đảm bảo an toàn cho CBNGNLĐ và học sinh; Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở GDĐT, của ngành Y tế; Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các trường học, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh; Tiếp tục cập nhật thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, xây dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học. Vận động nhà giáo tiếp tục nghiên cứu, sáng chế sản phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch; làm tốt công tác vệ sinh, an toàn lao động, an ninh trong trường học, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Quán triệt giáo viên và học sinh chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Để chung tay hỗ trợ cùng các nhà trường phòng, chống dịch bệnh, Công đoàn ngành phối hợp với trường Đại học Công nghiệp tặng 40 máy cấp dung dịch rửa tay tự động, 36 máy đo thân nhiệt và 840 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn cho 34 CĐCS trực thuộc và các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn.

 Để chuẩn bị đón năm học mới, các BCH CĐCS đã căn cứ hướng dẫn của Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch công tác công đoàn năm học. Ngay từ đầu năm học, các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trường học; phối hợp tổ chức rà soát kiểm tra bổ sung và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ việc dạy, học; kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn; thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp học. Công đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác truyền thông tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh.  Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; triển khai hiệu quả các tài liệu, học liệu giáo dục nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ thể thao trường học. Hướng dẫn thực hiện các chính sách BHXH, BHYT đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học.  

Các nhà trường tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm; Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay cho CBGV và học sinh. Tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các trường nội trú đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tuyên truyền  thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học; Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, truyền thông về giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, vệ sinh cá nhân; Tiếp tục hệ thống hóa các tài liệu, học liệu cần thiết phục vụ công tác giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học và thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục kỹ năng vào một số nội dung chương trình chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo…

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực phấn đấu, tạo những bước phát triển vững chắc, từng bước củng cố và nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua các cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; đẩy lùi các tiêu cực trong ngành, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Xác định năm học 2020 - 2021 vẫn là một năm học khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; để năm học mới diễn ra đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh, các em học sinh trong việc nêu cao ý thức, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trường học và các quy định phòng chống dịch bệnh./.

Nguyễn Thị Thảo