Truy cập nội dung luôn

Công đoàn Viên chức tỉnh với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

06-10-2020 07:54

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện nay đang trực tiếp quản lý 42 CĐCS trực thuộc, 41 CĐCS thành viên với 2.901 CBCC,VC, người lao động; 2.902 đoàn viên công đoàn. Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn gắn với việc triển khai thực hiện  phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Văn hoá.

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa nhận thức của CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc lá. Hàng năm Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường và kinh tế; tuyên truyền lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường không có khói thuốc lá gắn với phong trào thi đua “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Ðể các quy định pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống, thời gian qua Công đoàn Viên chức tỉnh đã cùng với các công đoàn cơ sở đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá như tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai hệ thống bảng biểu, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tờ rơi tuyên truyền tại nơi làm việc, tổ chức hội thi … ; gắn biển báo “Cấm hút thuốc lá” tại những địa điểm dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, hành lang để mọi người dễ nhận biết. Vận động CBCC,VC đoàn viên công đoàn và mọi người trong gia đình hạn chế sử dụng thuốc lá, tiến tới không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc, trong đám cưới, đám tang và các lễ hội. Ðối với những CBCC, VC người lao động đang còn hút thuốc lá, trực tiếp động viên hạn chế để tiến tới không hút thuốc lá. Ðồng thời, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động . Cùng với đó hàng năm Công đoàn Viên chức tỉnh đã cùng với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, qua công tác kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở và kiến nghị với cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà CBCC,VC người lao động có được thông tin đầy đủ về tác dụng của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá; tỷ lệ người hút thuốc lá năm sau giảm hơn năm trước, hạn chế phát sinh người hút thuốc mới. Điều đáng phấn khởi là đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và chuyển đổi hành vi của cả người hút thuốc và những người không hút thuốc, hầu hết anh em đã tự giác không hút thuốc trong phòng làm việc, đồng thời mọi người còn nhắc nhở nhau cùng thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác này vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự được quan tâm; vẫn còn tình trạng CBCC,VC hút thuốc trong trụ sở làm việc.

Trong thời gian tới để các quy định pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới CBCC,VC đoàn viên công đoàn về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá, những hành vi bị nghiêm cấm; tổn thất về sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá.

2. Tuyên truyền, vận động CBCC,VC đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong  khuôn viên cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế, nơi công cộng, các khu vực sản xuất, nơi có nguy cơ cháy nổ cao; khuyến khích CBCC,VC NLĐ và gia đình không sử dụng thuốc lá trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

3. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định về việc treo hệ thống biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như việc treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang và các khu vực công cộng khác trong cơ quan có quy định cấm hút thuốc lá; Đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí không hút thuốc lá, thuốc lào vào việc bình xét thi đua hàng năm; Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho CBCC,VC đoàn viên công đoàn.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc gắn với việc kiểm tra phong trào thi đua “Xây đựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” hàng năm ; khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trong CBCC,VC đoàn viên công đoàn, xây dựng các điển hình tiên tiến làm gương, nhân rộng về công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá.

Hoàng Yến