Truy cập nội dung luôn

Giải pháp phát triển đoàn viên trong các khu công nghiệp Thái Nguyên

12-05-2020 08:31

Thực hiện chủ trương thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp của Đảng và Nhà nước. Với tiềm năng lợi thế, vị trí địa lý thuận lợi, Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các KCN của tỉnh theo hướng hiện đại, thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động trong và ngoại tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp về tạo điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở

 Thái Nguyên với 06 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích 1.420 ha, với 209 dự án đã được cấp phép đầu tư (trong đó 102 dự án FDI), 141 dự án đang đi vào hoạt động (80 doanh nghiệp FDI), giải quyết việc làm cho hơn 110 nghìn lao động, đã đóng góp một nguồn lực đáng kể cho ngân sách địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên hiện đang quản lý trực tiếp 62 công đoàn cơ sở, với hơn 14 nghìn đoàn viên. Dưới sự chỉ đạo sát xao của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy các khu công nghiệp, trước sự phát triển của các doanh nghiệp và sự gia tăng của CNVCLĐ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đổi mới về tổ chức cũng như phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ…

Thực hiện chương trình phát triển 10.000 đoàn viên trong nhiệm kỳ 2018 -2023 và coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm trong hoạt động Công đoàn. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khảo sát và tuyên truyền vận động thành lập 22 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 7.250 (Trong đó năm 2018 công đoàn các khu công nghiệp phát triển mới 5.442/3.000 đoàn viên đạt 181% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra, năm 2019 số đoàn viên phát triển mới là 2.153/2.000 đạt 108%  chỉ tiêu kế hoạch mà Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đề ra).

Để đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra, Công đoàn các KCN tỉnh đã xây dựng chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng thời, hằng năm, Công đoàn các KCN tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban quản lý các KCN Thái Nguyên, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, Hoạt động của các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới cả về nội dung cũng như phương pháp theo chủ trương hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn và CNVCLĐ là đối tượng để tổ chức. Nội dung hoạt động đã có chiều sâu và luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các  hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ. Phương pháp tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, đan xen nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp tại xưởng sản xuất; tiếp xúc NLĐ lúc nghỉ giữa ca, ăn cơm ca, qua phương tiện thông tin đại chúng …Thông qua đó, người lao động hiểu, tin tưởng và tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn...

Bên cạnh đó, tạo sự tin tưởng của chủ doanh nghiệp về tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định cũng góp phần quan trọng vào sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, nên các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp sẽ ngày càng tăng, kéo theo sự gia tăng số lượng CNLĐ trong các doanh nghiệp. Việc CNLĐ tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu và quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với NLĐ có xu hướng phức tạp hơn, sẽ tạo ra những thay đổi nhất định về điều kiện và môi trường hoạt động của Công đoàn. Đặc biệt, khi nước ta thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có thể sẽ có tổ chức đại diện NLĐ khác đứng cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam thì việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, đi đôi với củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn là nhiệm vụ sống còn, cấp thiết của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Xác định như vậy, nên trong thời gian tới, Công đoàn các KCN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để mang lại kết quả tốt hơn.

Thứ nhất: Chú trọng đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Phương pháp tuyên truyền linh hoạt sử dụng nhiều hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Xây dựng được kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tổ chức Công đoàn và Chương trình phát triển đoàn viên, về quyền lợi của người lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động; những lợi ích của chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động khi có CĐCS tại doanh nghiệp.

Thứ hai: Thực hiện thường xuyên công tác khảo sát, điều tra, thống kê tình hình CNLĐ và doanh nghiệp. Để có số liệu thống kê chính xác làm căn cứ lập kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các khu công nghiệp, tổ chức công đoàn cần phải thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng của Ban Quản lý các KCN, cơ quan BHXH… để xây dựng kế hoạch khảo sát, điều tra, thống kê nắm tình hình CNLĐ và doanh nghiệp ở cả những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để có kế hoạch cụ thể tuyên truyền vận động.

Thứ ba: Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, tạo động lực thu hút CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, là điều kiện quan trọng để thu hút đông đảo CNLĐ tham gia công đoàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở trong tổ chức và hoạt động của CĐCS; lấy mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn.

Mặt khác, tổ chức động viên CNLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua, cùng đồng hành với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển. Tăng cường các hoạt động phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp./.

Vũ Phương Hảo