Truy cập nội dung luôn

LĐLĐ tỉnh triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

11-03-2021 07:49

Ngày 05/3, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 71/LĐLĐ để Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” với mục tiêu Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đổi mới tác phong, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2021 có 5.000 sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới; sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Các đơn vị hoặc CNVCLĐ có sáng kiến lựa chọn các hình thức sau để đăng nhập, đăng ký sáng kiến

* Bước 1: Đăng nhập: Lựa chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập phần mềm và cập nhật sáng kiến:

(1) Gõ trực tiếp đường dẫn trên trình duyệt internet:

https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/;

(2) Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (http://www.congdoan.vn) chọn biểu tượng Chương trình để chuyển đến đường dẫn  cập nhật (https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/);

(3) Quét Mã QR code bằng camera (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành android) để truy cập vào phần mềm.

* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của phần mềm

* Bước 3: Cập nhật  sáng kiến bằng cách

(1) Nhập thông tin cá nhân;

(2) Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 tỉnh, thành phố và 20 ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc để tự chọn

(3) Tích chọn sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp.

(4) Điền phần mô tả các sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Phần trả lời tối đa 1000 ký tự (có thể soạn sẵn và copy từ file word vào).

(5) Nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/.

Thời gian cập nhật cao điểm từ ngày 10/3 đến 20/4/2021. Phần mềm trực tuyến cập nhật các sáng kiến sẽ tự động đóng sau 24h ngày 20/4/2021. Trong quá trình cập nhật phần mềm nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, điện thoại: 0912.820.510 để được giải đáp.

Lưu ý: sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5/2021.

4. Về số lượng và hồ sơ xét chọn cấp Liên đoàn Lao động tỉnh

- Mỗi Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương đề nghị 03 sáng kiến, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh đề nghị 01 sáng kiến. Riêng Công đoàn Cty TNHH Samsung Electronics không quá 10 sáng kiến.

- Căn cứ vào các sáng kiến gửi về, LĐLĐ tỉnh xem xét khen thưởng cho 30 sáng kiến và đề nghị Tổng Liên đoàn biểu dương cho 04 sáng kiến.

- Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ biểu dương và xét chọn đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương các sáng kiến sau:

+ Tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới; sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.

+ Các sáng kiến phải được cập nhật trong phần mềm quản lý sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Hồ sơ xét chọn bao gồm:

+ Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

+ Bảng tổng hợp tóm tắt sáng kiến (Theo mẫu gửi kèm công văn).

- Hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (Qua Ban Chính sách pháp luật):

+ Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất đến ngày 16/4/2021 và đồng thời qua email: Hoangtuantn.74@gmail.com.

Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, có đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định; không có khiếu nại về nội dung, kết quả sáng kiến đã được công nhận, không có tranh chấp về quyền tác giả tại thời điểm xét chọn.

Kim Ngân