Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Chỉ thị 49 CT/TW về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ở các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên

12-05-2020 15:05

Xác định “xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về triển khai chiến lược phát triển khai đình Việt Nam và chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình gắn với việc xây dựng kinh tế phát triển đất nước được các cấp, ngành, đặc biệt là Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên coi trọng. Đây cũng là một trong những nhiêm vụ trọng tâm được Công đoàn tỉnh và công đoàn các cấp cơ sở đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 49-CT/TW, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể triển khai tới các cấp công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh về chiến lược xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 74/KH-LĐLĐ ngày 06/8/2015 về việc Thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trong CNVCLĐ trên địa bàn và yêu cầu các cấp công đoàn triển khai thực hiện tới từng cấp công đoàn cơ sở. Trong quá trình triển khai các các văn bản trên, Công đoàn Tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình, tiến bộ và bình đẳng, mỗi gia đình chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.  

Đoàn viên công đoàn tổ công đoàn tổng hợp cơ quan LĐLĐ tỉnh gặp mặt dâu rể nhân ngày 8/3

Công tác tuyên truyền được chú trọng, hàng năm, các công đoàn cơ sở tổ chức hơn 1000 cuộc tuyên truyền cho hơn 10.000 lượt CNVCLĐ về các nội dung như:  Công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về giới, các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nữ công gia chánh; kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, đăng ký gia đình văn hóa...tập chung tuyên truyền thực hiện Đề án 704/CP của Chính phủ “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Đề án 343/CP của Chính phủ về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Các hoạt động tuyên truyền được gắn với các ngày lễ như: Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày thế giới hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em (25/11), tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, Công đoàn các cấp đã tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú như: Hội nghị, hội thảo, hội thi (sân khấu hóa) liên quan đến chuyên đề về gia đình; tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong gia đình, từ đó tạo sân chơi lành mạnh giúp gắn kết tình cảm trong các gia đình, nâng cao kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình.  Hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, các cấp công đoàn đã phát động các phòng trào thi đua trong CNVCLĐ, đặc biệt đối với chị em phụ nữ có phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do TW Hội Liên hiệp phụ nữ phát động. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ yêu nước, nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu, làm tốt thiên chức người phụ nữ trong gia đình, là nhân tố giữ gìn và xây dựng gia đình "ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Kết quả hàng năm có trên 90 % chị em đăng ký tham gia và có từ 85% trở lên chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Cùng với các hoạt động trên, LĐLĐ tỉnh còn đã tổ chức các hoạt động tiêu biểu tại các đơn vị doanh nghiệp có đông người lao động như: Ngày hội gia đình tại Công ty Cp Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên; Tham gia Dự án Care về tăng cường tiếng nói phòng chống quấy rối tình dục tại 02 công ty May trên địa bàn. Tư vấn và truyền thông định kỳ hàng tháng về các nội dung Bình đẳng giới, bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống quấy rối tình dục trẻ em…cho hơn 300 lượt người/buổi công ty Samsung Thái Nguyên….

Công tác chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ các cấp công đoàn cũng được quan tâm, thực hiện.  Công đoàn các cấp luôn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, việc làm, đời sống, điều kiện sinh hoạt, nhà ở của CNVCLĐ để tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động; tham gia bố trí sắp xếp lao động hợp lý phù hợp với trình độ, chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để giúp người lao động làm tốt công việc việc chuyên môn đồng thời chăm sóc tốt cho gia đình. Một số đơn vị có sử dụng nhiều lao động nữ đã quan tâm cải tạo môi trường làm việc, khám sức khỏe cho chị em. Thực hiện chương trình “Mô hình sức khỏe của bạn” do Tổng Liên đoàn phát động, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe cho lao động, đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đến nay, mô hình này đã từng bước được các cấp công đoàn tiếp thu và bắt đầu triển khai có hiệu quả tại đơn vị mình, hàng năm hầu hết các đơn vị đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khám sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ. Lắp đặt và duy trì được 78 ca bin vắt, trữ sữa. Từ các nguồn vốn do LĐLĐ tỉnh quản lý, các cấp công đoàn triển khai hướng dẫn CNVCLĐ vay vốn, đặc biệt LĐLĐ tỉnh thành lập Quỹ trợ vốn để giúp công nhân lao động được vay phát triển kinh tế gia đình. Hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn. Ngoài ra các cấp công đoàn cũng thành lập quỹ trợ giúp tại cơ sở để giúp các gia đình CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

 Ngoài chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; công đoàn các cấp còn thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, chuyên môn đồng cấp tham gia đối thoại, tư vấn, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện Điều lệ công đoàn, chế độ chính sách đặc biệt là những chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ATVSLĐ, nhà ở, nhà trẻ…. Qua đó, đánh giá được việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, hiểu được tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm của công nhân lao động, từ đó kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chuyên môn đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện pháp luật lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Từ đó góp phần giúp người lao động yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, thu nhập ổn định góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

Có thể thấy, việc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên có nhiều cách làm sáng  tạo, giải pháp phù hợp trong việc  tổ chức tuyên truyền thực hiện chỉ thị 49-CT/TW đã bước đầu mang lại chuyển biến tích cực, từ đó nâng cao nhận thức vai trò của gia đình, trách nhiệm của từng đoàn viên, người lao động trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, no ấm, bình đẳng và tiến bộ. Đồng thời, qua việc triển khai Chỉ thị đã nâng cao nhận thức của CNVCLĐ, của các cấp công đoàn, đề cao vai trò, vị trí trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” .

Ngô Lan