Truy cập nội dung luôn

Vai trò của CĐ trong phối hợp điều tra TNLĐ và tuyên truyền PLLĐ

06-10-2020 07:59

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua kinh tế của tỉnh Thái Nguyên liên tục có sự tăng trưởng cao; vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo được nhiều việc làm cho người lao động của tỉnh và lao động từ các tỉnh/thành phố khác; thu nhập và đời sống của người lao động từng bước được cải thiện; thị trường lao động được hình thành và từng bước vận hành theo quan hệ cung - cầu của nền kinh tế thị trường. Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có những chuyển biến tích cực rõ, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về ATVSLĐ. Tuy nhiên tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp; công tác điều tra, xử lý nhiều vụ TNLĐ vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của người lao động.

Hiện nay trên toàn tỉnh có trên 214.000, CNVCLĐ trong đó có 152.254 đoàn viên sinh hoạt tại 1371 công đoàn cơ sở.. trong những năm qua trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế điều kiện làm việc, môi trường lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp từng bước được cải thiện, chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.Tuy vậy so sánh các năm thì việc thực hiện công tác ATVSLĐ ở một số đơn vị, địa phương và doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, ý thức của NSDLĐ và người LĐ chưa cao.Tình trạng vi phạm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra, nhất là trong các ngành nghề khai thác khoáng sản, lĩnh vực thi công xây dựng ; cơ điện luện kim… , theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của 182 đơn vị trên toàn tỉnh năm 2019 toàn tỉnh để xảy ra 103 vụ TNLĐ trong đó ban chính sách pháp luật đã tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra và giải quyết 15 vụ tai nạn ( Số nạn nhân 16), trong đó tai nạn lao động: 15 vụ làm chết 14 người, 01 vụ làm bỏng nặng 2 người; 04 vụ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động. Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh để xảy ra 15 vụ tai nạn trong đó tai nạn lao động là 8 vụ làm chết 8 người, Tai nạn giao thông được coi là TNLĐ 7 vụ làm chết 6 người 01 người bị TN nặng mất 63% sức khỏe. Qua các vụ điều tra và kết luận hầu hết vụ tai nạn đã kết luận đảm bảo các quyền lợi của người bị nạn ít nhất là bằng và chủ yếu là cao hơn luật định.

LĐLĐ tỉnh kiểm tra trang bị bảo hộ lao động tại công ty Nhiệt điện An Khánh

      Để giảm thiểu số vụ TNLĐ và bệnh nghề nghiệp. trong những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác ATVSLĐ tới các đơn vị, doanh nghiệp của tổ chức công đoàn. Đặc biệt ban chính sách tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh , Hội đồng an toàn lao động của tinh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ trong dịp Tháng ATVSLĐ năm 2019 và năm 2020 là 25 đơn vị Qua kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành đã đưa ra 165 ý kiến đóng góp, đề xuất với các đơn vị được kiểm tra; về việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong suất xuất kinh doanh và các chế độ liên quan đến người lao động, cùng với đó thường xuyên tham gia tổ chức tuyên truyền về công tác ATVSLĐ cho NLĐ và NSDLĐ ,năm 2019 đã tổ chức tuyên truyền tại 68 đơn vị với trên 13.500 người tham gia, năm 2020 trong 6 tháng đầu năm tham gia tổ chức tuyên truyền được 14 lớp với trên 2000 người tham gia. Ngoài ra việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện theo các hình thức mở các lớp tập huấn có lồng ghép các nội dung về trình tự về việc khai báo, điều tra, thống kê về tai nạn lao động theo quy định của pháp luật, tổ chức các cuộc thi, đăng tải trên tạp chí, truyền hình, treo bằng zôn khẩu hiệu… hoặc thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động. Từ công tác tuyên truyền một số đơn vị đã có những chuyển biến rõ rệt về công tác ATVSLĐ và việc cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao sức khỏe người lao động cho người lao động nhằm giảm thiều TNLĐ bệnh nghề nghiệp . Qua các vụ điều tra tai nạn lao động thực tế  một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động thiếu quan tâm đến công tác ATVSLĐ, việc xây dựng nội quy, quy trình lao động còn mang tính hình thức, chưa “thấm” tới từng tổ, đội sản xuất, từng người lao động; Mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại một số đơn vị chưa được thành lập hoặc đã thành lập song hoạt động không hiệu quả; Một số doanh nghiệp đã có hành vi cố tình che dấu không khai báo với cơ quan có thẩm quyền khi có tai nạn lao động xảy ra…

Những năm qua thông qua việc tuyên truyền, phố biến pháp luật thường xuyên tại các đơn vị, doanh nghiệp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của NLĐ tại các doanh nghiệp. NLĐ hiểu và thực hiện tốt pháp luật lao động để tự bảo vệ bản thân, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp, góp sức xây dựng doanh nghiệp, coi doanh nghiệp như ngôi nhà của mình để chung tay chia sẻ khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, NLĐ mạnh dạn, chủ động đối thoại với người sử dụng lao động doanh nghiệp. Khi xảy ra các vấn đề vi phạm chế độ lao động, NLĐ chủ động kiến nghị để công đoàn cơ sở làm việc với người sử dụng lao động. Nhờ đó trong 2 năm qua  không xảy ra các cuộc đình công tự phát, không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người sử dụng lao động.

Một số bài học kinh nghiệm.

Một là Tai nạn lao động không những chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của người lao động mà còn tác động lớn tới ổn định trật tự xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp, chính vì vậy để làm tốt công tác ATVSLĐ các cấp công đoàn, cơ quan chức năng, doanh nghiệp phải có giải pháp cụ thể khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo ATVSLĐ. “Đảm bảo an toàn lao động phải được coi là trách nhiệm của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, đồng thời cũng là đòi hỏi, là mệnh lệnh thôi thúc người lao động phải quan tâm tới sức khỏe, sinh mệnh của chính mình từ đó đồng lòng thực hiện tốt, phấn đấu đẩy lùi nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn

Hai là Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức các cuộc thi về cải thiện điều kiện làm việc nhằm phòng ngừa TNLĐ-BNN, cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại các đơn vị. Phòng chống TNLĐ-BNN tập trung vào một số lĩnh vực ngành nghề có nguy cơ cao như xăng dầu,công nghiệp Luyện kim, khai thác khoáng sản….thường xuyên triển khai các phong trào thi đua, phong trào sáng kiến sáng tạo nhằm giảm thiểu nguy cơ TNLĐ-BNN và tăng hiệu quả về giá trị làm lợi về vật chất cũng như sức lao động.

Ba là  Công đoàn cơ sở  cần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong công tác ATVSLĐ, tăng cường đối thoại, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ưu tiên đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh cho người lao động, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố chảy nổ xảy ra góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Hoàng Long