Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 75/TB-LĐLĐ giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên 09/09/2021 Hoàng Thu Hằng