Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 907/LĐLĐ cài đặt ứng dụng c-Thái Nguyên 23/09/2021 Phạm Việt Dũng
2 889/LĐLĐ Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 14/09/2021
3 54/HD-LĐLĐ Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid - 19 của các cấp Công đoàn 14/09/2021 Hoàng Thu Hằng
4 503/QĐ - LĐLĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID – 19 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 14/09/2021
5 501/QĐ-LĐLĐ ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 10/09/2021 Phạm Việt Dũng
6 880/LĐLĐ Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thu thập cơ sở dữ liệu Thư viện Thỏa ước lao động tập thể 09/09/2021 Hoàng Thu Hằng
7 75/TB-LĐLĐ giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên 09/09/2021 Hoàng Thu Hằng
8 882/LĐLĐ Tham gia cuộc thi tìm hiểu trật tự an toàn giao thông trực tuyến năm 2021 08/09/2021 Phạm Văn Quang
9 53/HD-LĐLĐ Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 08/09/2021 Phạm Văn Quang
10 108/KH-LĐLĐ Kế hoạch tôn vinh Công nhân viên chức lao động tiêu biểu lần thứ XII 08/09/2021 Phạm Việt Dũng
11 107 /KH-LĐLĐ Thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 06/09/2021
12 106/KH-LĐLĐ Tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” 06/09/2021 Hoàng Thu Hằng
13 871/LĐLĐ Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 31/08/2021
14 784/LĐLĐ Hỗ trợ tiêu thu Na Võ Nhai 30/06/2021 Hoàng Thu Hằng
15 768/LĐLĐ V/v tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 26/06/2021
16 71/KH-LĐLĐ Kế hoạch Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” 11/03/2021 Hoàng Thu Hằng
17 37/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2021 05/02/2021 Phạm Văn Quang
18 67/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/01/2021 Phạm Văn Quang
19 520/LĐLĐ V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 26/01/2021
20 48/KH-LĐLĐ Kế hoạch giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2020 05/11/2020 Hoàng Thu Hằng