Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 364/BC -LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 11/01/2022 Hoàng Thu Hằng
2 60/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 04/01/2022 Phạm Văn Quang
3 360/BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 22/12/2021
4 1064/LĐLĐ V/v hướng dẫn cài ứng dụng công dân số Thái Nguyên “ Thái Nguyên ID” 21/12/2021 Phạm Văn Quang
5 1053/LĐLĐ Tiếp tục tuyên truyền chính sách hỗ trợ theo NQ số 126/NQ-CP và QĐ số 33/2021/QĐ-TTg 17/12/2021
6 17/NQ-LĐLĐ Nghị quyết ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về chương trình công tác công đoàn năm 2022 11/12/2021
7 138/LĐLĐ tham gia cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn 07/12/2021
8 1028/LĐLĐ Đôn đốc thực hiện thu, nộp kinh phí tiết kiệm chi theo NQ09c/TLĐ 30/11/2021
9 123/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong CNVCLĐ 25/11/2021
10 1024 /LĐLĐ tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gia mạng xâm phạm trật tự xã hội 25/11/2021 Phạm Văn Quang
11 1023/LĐLĐ Đôn đốc thực hiện thu, nộp KPCĐ 25/11/2021
12 1022/LĐLĐ Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC, tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động năm 2021 24/11/2021 Hoàng Thu Hằng
13 121/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới 22/11/2021 Phạm Văn Quang
14 1010/LĐLĐ V/v thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 19/11/2021 Phạm Văn Quang
15 1004/LĐLĐ Về việc tổ chức các hoạt động tại khu nhà trọ công nhân tự quản năm 2021 18/11/2021 Phạm Văn Quang
16 1003/LĐLĐ báo cáo kết quả chương trình phối hợp hoạt động giữa các cấp công đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ 18/11/2021 Phạm Văn Quang
17 998/LĐLĐ V/v giới thiệu báo cáo viên, cộng tác viên DLXH đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng 11/11/2021
18 119/KH-LĐLĐ Kế hoạch đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đến năm 2025 11/11/2021 Phạm Việt Dũng
19 993/LĐLĐ Về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/11/2021
20 56/HD-LĐLĐ Hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 09/11/2021