Truy cập nội dung luôn

Công đoàn PC Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

30-06-2021 10:31

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác Công đoàn, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021, chiều ngày 28/6/2021, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết hoạt động Công đoàn, hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Hoàng Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Trưởng ban VSTBPN; đồng chí Hoàng Thị Kim Lan - Chủ tịch Công đoàn, Phó ban VSTBPN Công ty cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; các đồng chí UV Ban VSTBPN, BCH Công đoàn Công ty; Ủy viên UBKT, UV Ban Thanh tra nhân dân; UV Ban nữ công Công ty; UV BCH các Công đoàn cơ sở thành viên, các đồng chí Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Các đồng chí đạt danh hiệu: Công nhân lao động giỏi, ATVSV giỏi, Cán bộ công đoàn giỏi, Đoàn viên công đoàn xuất sắc được Tổng công ty khen thưởng năm 2020.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm mặc dù trước diễn biến thời tiết bất lợi, phức tạp, mưa to kèm giông lốc, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại gây ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD của Công ty. Đây cũng là thời gian cao điểm cấp điện cho nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán, phục vụ Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII; phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả là đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” đó là vừa thực hiện tốt công tác ứng trực, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Công đoàn Công ty và BCH Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh liên tục, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, chăm lo sức khỏe, đời sống cho CNVC lao động. Đội ngũ CNVC-LĐ luôn phát huy tính sáng tạo trong công việc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng - Đoàn thể, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã được nghe tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Hậu nữ đội phó phụ trách đội Quản lý kinh doanh dịch vụ, ủy viên BCH công đoàn Điện lực Võ Nhai chia sẻ một số kinh nghiệm để vừa thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hoàng Dương - Giám đốc Công ty đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn, ban VSTBPN trong 6 tháng đầu năm 2021. Để hoạt động có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2021, Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng và của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp; phối hợp với chuyên môn tổ chức xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực và trình độ cán bộ; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại PC Thái Nguyên đảm bảo thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ cần phối hợp với Công đoàn thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sinh hoạt hoạt động nữ CNVCLĐ lồng ghép các nội dung về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cho lao động nữ là lãnh đạo quản lý, lao động nữ trong diện quy hoạch nói riêng và lao động nữ nói chung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, giúp lao động nữ hội nhập sâu rộng trong giai đoạn chuyển đổi số.

 Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Kim Lan - Chủ tịch Công đoàn công ty đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng công ty dành cho các tập thể, cá nhân trong các phong trào Thi đua lao động giỏi & xây dựng tổ chức công đoànvững mạnh; phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"; khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động mạng lưới ATVSV; cán bộ công đoàn giỏi; công nhân lao động giỏi và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

Thanh Huyền