Truy cập nội dung luôn

Hội nghị cán bộ công chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

18-01-2021 08:33

Ngày 11/1/2021, Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức. Đến dự Hội nghị có đại diện Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh. Về phía Đảng ủy khối có đồng chí Hoàng Anh Trung: UV BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh - Thủ trưởng cơ quan cùng toàn thể các đồng chí cán bộ công chức cơ quan.

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Thường trực Đảng ủy khối, tập thể cán bộ công chức cơ quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công đoàn Cơ quan đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, vận động CBCC đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng của công đoàn cơ sở. Đồng thời phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại Hội nghị với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, các đồng chí cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn trong cơ quan đã cùng nhau thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2020 cũng như bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo Ban thanh tra nhân dân; Tham gia vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan…; đồng thời cũng thắn thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2020, 100% các đồng chí CBCC được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,14/14 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Công đoàn cơ sở được tặng giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh, Cơ quan đạt chuẩn “Cơ quan Văn hóa”.

Tại hội nghị Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua tới toàn thể cán bộ công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021./.

Hoàng Yến