Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Cán bộ Công công chức cơ quan UBMT Tổ quốc tỉnh

28-12-2020 15:04

Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Công đoàn cơ quan UBMT Tổ quốc tỉnh phối hợp  với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ Công công chức năm 2021. Đến dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Thái Hanh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Duy Tuấn Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Trong năm 2020 Công đoàn cơ quan UBMT Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức và thực hiện tốt chức năng của Công đoàn cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan và Nghị quyết Hội nghị CBCC để triển khai các chương trình hoạt động trong năm, tổ chức tốt các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tại Hội nghị với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ăm 2020 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đóng góp sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan.

Với những  nỗ lực, cố gắng trên các mặt công tác, năm 2020 cơ quan UBMT Tổ quốc tỉnh đã vinh dự được UBMTTQ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; 100% CBCC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 04 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 cá nhân và 01 tập thể đề nghị UBND tỉnh khen thưởng; Cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao/.

Tuấn Bách