Truy cập nội dung luôn

SamSung Thái Nguyên triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

22-03-2021 08:43

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn tổ chức chương trình của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Công đoàn công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên đã phối hợp với công ty triển khai trình trong toàn thể nhân viên, đoàn viên công đoàn công ty.

Theo đó, trong 40 ngày thực hiện chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn công ty đặt mục tiêu tối thiểu có 50 sáng kiến tốt sẽ được đánh giá kịp thời và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Năm 2021, đặt mục tiêu toàn công ty sẽ có trên 20 nghìn sáng kiến ý tưởng với giá trị làm lợi phấn đấu đạt khoảng 210,8 triệu USD và đây cũng là mục tiêu mà hàng năm công ty đã thực hiện và đạt kết quả.

Phát biểu tại chương trình làm việc với Công ty trong ngày 16.3 vừa qua, đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh đã nhấn mạnh: Chương trình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một hoạt động trọng tâm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021) của các cấp công đoàn trong tỉnh, nhằm hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả  kế hoạch Tháng Công nhân năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo. Được biết, năm 2020, Công ty có 46.584 sáng kiến cải tiến kỹ thuật chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, cải tiến độ tin cậy chất lượng hàng xuất khẩu và mang gia trị làm lợi 589 triệu USD…chính vì vậy trong chương trình triển khai năm nay đề nghị Công đoàn Công ty chủ động, tích cực phối hợp với lãnh đạo, vận động toàn thể đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng chương trình, nhất là trong thời gian cao điểm từ nay đến 20/4/2021, để có nhiều sáng kiến, sáng tạo đột phá đồng thời biểu dương kịp thời và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho những người có sáng kiến tiêu biểu được ghi nhận, ứng dụng vào thực tiễn, lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu đề nghị LĐLĐ tỉnh, TLĐ LĐ Việt Nam khen thưởng./.

Xuân Hảo