Truy cập nội dung luôn

Công đoàn ngành

 

Công đoàn ngành Y Tế

Chủ tịch:      Vũ Thị Hoàng Yến

Địa chỉ:        số 27 đường Bến Tượng - TP.Thái Nguyên

Điện thoại:   0208.3651.622; 0208.3651.622

Số CNVCLĐ:5.694

Số CĐCS trực thuộc: 30

Số Đoàn viên CĐ:5.455

................................................................................

Công đoàn ngành Công Thương

Chủ tịch:      Hà Thị Thu Huyền

Địa chỉ:        số 4 đường Cách Mạng Tháng 8 - TP.Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3756.335; 0280.3756.335

Số CNVCLĐ:15.256

Số CĐCS trực thuộc: 30

Số Đoàn viên CĐ:13.682

................................................................................

Công đoàn ngành NN và PTNT

Chủ tịch: Nguyễn Văn Chuân    

Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên

Điện thoại:   0820.3857.321; 0820.3857.321

Số CNVCLĐ:1.259

Số CĐCS trực thuộc: 16

Số Đoàn viên CĐ:1.259

................................................................................

Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông

Chủ tịch:  Hoàng Thị Minh Hương

Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3856.024; 0280.3856.024

Số CNVCLĐ:2.903

Số CĐCS trực thuộc: 38

Số Đoàn viên CĐ:2.212

................................................................................

Công đoàn ngành Giáo dục

Chủ tịch:      Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3853.063; 0280.3853.063

Số CNVCLĐ:2.453

Số CĐCS trực thuộc: 34

Số Đoàn viên CĐ:2.390

................................................................................

Công đoàn Viên chức

Chủ tịch:      Nguyễn Duy Tuấn

Địa chỉ:        đường Nha Trang - TP.Thái Nguyên

Điện thoại:  0280.3858.651; 0280.3858.651

Số CNVCLĐ:2.894

Số CĐCS trực thuộc: 43

Số Đoàn viên CĐ:2.894

................................................................................

Công đoàn Các khu công nghiệp

Chủ tịch:      Dương Văn Thái

Địa chỉ:        xã Tân Quang - Sông Công - Thái Nguyên

Điện thoại:  0280.3762.419; 0280.3762.419

Số CNVCLĐ:18.511

Số CĐCS trực thuộc: 67

Số Đoàn viên CĐ:17.470

 

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Công đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch:      Phạm Hồng Trường

Địa chỉ:        số 17 Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại:   0965899368

Số CNVCLĐ:149

Số Đoàn viên CĐ:146

................................................................................

Công đoàn Cty CP Nhiệt điện AK

Chủ tịch:      Lê Thị Thanh Hoa

Địa chỉ:        Tổ 22, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên

Điện thoại:   093335866

Số CNVCLĐ:255

Số Đoàn viên CĐ:255

................................................................................

Công đoàn Cty CP Khoáng sản AK

Chủ tịch:      Nguyễn Văn Tuân

Địa chỉ:        Tổ 22, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên

Điện thoại:  0329916888

Số CNVCLĐ:40

Số Đoàn viên CĐ:40

................................................................................

Công đoàn Cty CP KSDLCĐ Hồ Núi Cốc

Chủ tịch:      Nguyễn Văn Vân

Địa chỉ:        Xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:   0913386074

Số CNVCLĐ:209

Số Đoàn viên CĐ:209

................................................................................

Công đoàn Cty CP Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp

Chủ tịch:      Công Sơn Bằng

Địa chỉ:        574, đường CMT8, Phường Trung Thành, Tp Thái Nguyên

Điện thoại:   0912388551

Số CNVCLĐ: 417

Số Đoàn viên CĐ: 403

................................................................................

Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch:      Lê Thái Hòa

Địa chỉ:        T 3, Phưng Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tnh Thái Nguyên.

Điện thoại:   0983035667

Số CNVCLĐ:164

Số Đoàn viên CĐ:164

................................................................................

Công đoàn Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

Chủ tịch:      Nguyễn Khánh Toàn

Địa chỉ:        Tổ 9, Phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên

Điện thoại:   0979046323

Số CNVCLĐ:151

Số Đoàn viên CĐ:138

................................................................................

Công đoàn Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc

Chủ tịch:      Trần Tám Thân

Địa chỉ:        Phường Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên

Điện thoại:   0988556468

Số CNVCLĐ:74

Số Đoàn viên CĐ:74

................................................................................

Công đoàn Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Chủ tịch:      Lê Kim Anh

Địa chỉ:        Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

Điện thoại:   0983171387

Số CNVCLĐ:319

Số Đoàn viên CĐ:316

................................................................................

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Chủ tịch:      Dương Ngọc Anh

Địa chỉ:        Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

Điện thoại:   0912249241

Số CNVCLĐ:212

Số Đoàn viên CĐ:208

................................................................................

Công đoàn Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch:      Nguyễn Ngọc Khánh

Địa chỉ:        số 11 – 13 đường cách mạng tháng Tám,

phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại:   0913595626

Số CNVCLĐ:503

Số Đoàn viên CĐ:503

................................................................................

Công đoàn  Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch:      Vũ Thị Thúy Hiền

Địa chỉ:        Tổ 7 - Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

Điện thoại:   0382727568

Số CNVCLĐ:1.135

Số Đoàn viên CĐ:875

................................................................................

Công đoàn  Cty TNHH Samsung Điện tử VN Thái Nguyên

Chủ tịch:      Lê Văn Thăng

Địa chỉ:        Khu Công nghiệp Yên Bình, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Điện thoại:   0978030614

Số CNVCLĐ:44.338

Số Đoàn viên CĐ:44.331