Truy cập nội dung luôn

Công đoàn ngành

Công đoàn ngành Y Tế
Chủ tịch:      Vũ Thị Hoàng Yến
Địa chỉ:        số 27 đường Bến Tượng - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0208.3651.622; 0208.3651.622
................................................................................
Công đoàn ngành Công Thương
Chủ tịch:      Hà Thị Thu Huyền
Địa chỉ:        số 4 đường Cách Mạng Tháng 8 - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3756.335; 0280.3756.335
................................................................................
Công đoàn ngành NN và PTNT
Chủ tịch: Nguyễn Văn Chuân    
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0820.3857.321; 0820.3857.321
................................................................................
Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông
Chủ tịch:  Hoàng Thị Minh Hương
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3856.024; 0280.3856.024
................................................................................
Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo
Chủ tịch:      Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3853.063; 0280.3853.063
................................................................................
Công đoàn Viên chức
Chủ tịch:      Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ:        đường Nha Trang - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:  0280.3858.651; 0280.3858.651
................................................................................
Công đoàn Các khu công nghiệp
Chủ tịch:      Dương Văn Thái
Địa chỉ:        xã Tân Quang - Sông Công - Thái Nguyên
Điện thoại:  0280.3762.419; 0280.3762.419