Truy cập nội dung luôn

CĐ Liên minh HTX thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày “Doanh nhân Việt Nam”

14-10-2020 14:08

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm, ngày “Doanh nhân Việt Nam”, ngày 13/10, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh  Thái Nguyên phối hợp Liên minh HTX tỉnh đến thăm, các đơn vị thuộc Công đoàn Liên minh HTX tỉnh.

 

Kể từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định cho phép lấy ngày 13-10 hằng năm là ngày “Doanh nhân Việt Nam”. Vì vậy, để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các đơn vị Doanh nghiệp, Công ty, HTX thuộc Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Công đoàn Liên minh HTX tỉnh và Liên minh HTX tỉnh đã thăm hỏi, chúc mừng và động viên các doanh nghiệp, doanh nhân cố gắng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngô Thị Hạnh