Truy cập nội dung luôn

CĐ ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023

06-10-2020 07:26

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, chiều ngày 03/10/2020, tại Trung tâm Y tế huyện Định Hóa, Công đoàn ngành Y tế Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá những kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân ngày trong tỉnh ngày càng cao, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với việc các đơn vị trong ngành gặp nhiều khó khăn trong tự chủ tài chính. Song với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ; quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, quyền làm chủ của người lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ;Vận động đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện lao động góp phần nâng cao hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh...Hàng năm, Công đoàn ngành chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt việc chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp Lễ, Tết với tổng số tiền là 1.416.882 đồng; Cán bộ CNVCLĐ ngành Y tế tích cực tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội từ thiện và nhiều hoạt động ủng hộ với số tiền 2.270.495.000 đồng; Nộp ủng hộ quỹ xây nhà mái ấm công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên được 143.410.000 đồng; Ủng hộ quỹ Xã hội từ thiện LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên từ năm 2019 được 215.125.000 đồng. Vận động, hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng 08 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền là 180 triệu đồng. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, CNVCLĐ được công đoàn và chính quyền quan tâm, được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị: tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, “Tháng Công nhân” với các chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” … Tổ chức triển khai thực hiện tốt 6 phong trào thi đua do đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đã có 1795 đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và được ứng dụng hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh, quản lý cơ quan, đơn vị; có 5054 người đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước ...; có  7007 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có 95,1% các đơn vị trong ngành được công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 951 cá nhân được tặng Huân chương lao động, Cờ, Bằng khen, Giấy khen, chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Với tinh thần đó, trong nửa nhiệm tới, Công đoàn ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ; Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động; hỗ trợ xây Nhà Mái ấm Công đoàn; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp Quỹ xã hội từ thiện. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức các chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Lễ, Tết; tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…; Phối hợp với Sở Y tế tổ chức các phong trào thi đua yêu nước  gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành: nâng cao chất  lượng dịch vụ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Tổ chức tôn vinh CNVCLĐ ngành Y tế có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021; Tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các cơ sở y dược ngoài công lập; Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở; Tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Hướng dẫn xây dựng CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thực hiện tốt công tác thu chi tài chính theo quy định./.

Hoàng Hà