Truy cập nội dung luôn

Công đoàn ngành NN và PTNT tập huấn cán bộ CĐ

27-07-2021 10:17

Ngày 26/7, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức tập huấn Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị "Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", Kết luận số 01 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho các đồng chí các bộ chủ chốt công đoàn ngành. Đồng chí Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và truyền đạt Nghị quyết

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021) Tại Hội ngh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 05 xuất quà cho các gia đình cán bộ công đoàn cơ sở thuộc diện gia đình chính sách và CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trần Hiền